Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
2 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
3 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
4 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
5 TCA403 Toán cao cấp HP1 3.00 Bắt Buộc
6 TIN302 Tin học đại cương 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
2 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
3 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
4 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
5 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
6 QTH303 Quản trị học 3.00 Bắt Buộc
7 TCA402 Toán cao cấp HP2 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
2 KTV301 Kinh tế vi mô 3.00 Bắt Buộc
3 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
4 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
5 TCC01 Tâm lý học quản lý 2.00 Bắt Buộc
6 TCL312 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
7 XST301 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 12644238
Đang online : 271
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC