Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH301 Tiếng Anh HP1 3.00 Bắt Buộc
2 ANH320_0 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
3 ANH320_1 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
4 ANH320_2 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
5 ANH320_3 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
6 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
7 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
8 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
9 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
10 TCA403 Toán cao cấp HP1 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH312 Tiếng Anh HP2 4.00 Bắt Buộc
2 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
3 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
4 MAR302 Marketing căn bản 4.00 Bắt Buộc
5 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
6 QP201 Quân Sự 1 3.00 Bắt Buộc
7 QP202 Quân Sự 2 3.00 Bắt Buộc
8 QP203 Quân Sự 3 3.00 Bắt Buộc
9 QP204 Quân Sự 4 2.00 Bắt Buộc
10 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
11 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
12 TCA402 Toán cao cấp HP2 3.00 Bắt Buộc
13 TCA405 Toán cao cấp HP2 2.00 Bắt Buộc
14 XHH301 Xã hội học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH315 Tiếng Anh HP3 3.00 Bắt Buộc
2 GDT303 Giáo dục thể chất HP3 1.00 Bắt Buộc
3 KTL301 Kinh tế lượng 3.00 Bắt Buộc
4 KTV301 Kinh tế vi mô 3.00 Bắt Buộc
5 KTV302 Kinh tế vĩ mô 3.00 Bắt Buộc
6 KTV303 Kinh tế vi mô 4.00 Bắt Buộc
7 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
8 LTM311 Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
9 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
10 QTH303 Quản trị học 3.00 Bắt Buộc
11 TCL304 Văn hóa doanh nghiệp 2.00 Bắt Buộc
12 TCL312 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 3.00 Bắt Buộc
13 TIN302 Tin học đại cương 4.00 Bắt Buộc
14 XST301 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.00 Bắt Buộc
15 HKT301 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2.00 Tự Chọn
16 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDT304 Giáo dục thể chất HP4 1.00 Bắt Buộc
2 KTV304 Kinh tế vĩ mô 4.00 Bắt Buộc
3 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
4 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
5 LTM301 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản 3.00 Bắt Buộc
6 QTH301 Quản trị học 4.00 Bắt Buộc
7 XST302 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH316 Tiếng Anh HP4 4.00 Bắt Buộc
2 GDT305 Giáo dục thể chất HP5 1.00 Bắt Buộc
3 KTL302 Kinh tế lượng 4.00 Bắt Buộc
4 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
5 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
6 NKT302 Nguyên lý kế toán 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LTM304 Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp TM 2.00 Bắt Buộc
2 QNL302 Quản trị nhân lực 4.00 Bắt Buộc
3 QTC301 Quản trị tài chính 4.00 Bắt Buộc
4 QTM301 Quản trị Marketing 4.00 Bắt Buộc
5 TCL301 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 2.00 Tự Chọn
6 TCL302 Lý thuyết trò chơi 2.00 Tự Chọn
7 TCT303 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
8 TCT310 Pháp luật thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
9 TCT311 Luật Kế toán, Kiểm toán 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 NLD301 Nghệ thuật lãnh đạo 2.00 Bắt Buộc
2 PKD302 Phân tích hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
3 QTS301 Quản trị sản xuất 3.00 Bắt Buộc
4 TCL309 Kế toán quản trị 3.00 Bắt Buộc
5 TMQ301 Luật Thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 TQL301 Hệ thống thông tin quản lý 2.00 Bắt Buộc
7 LDS306 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn
8 TCL303 Quản trị dự án 2.00 Tự Chọn
9 TCL306 Thống kê kinh doanh 2.00 Tự Chọn
10 TCL307 Giao tiếp trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
11 TCL310 Thị trường chứng khoán 2.00 Tự Chọn
12 TQT301 Thanh toán quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QCL302 Quản trị chiến lược 4.00 Bắt Buộc
2 TTN303 Thực tập và thi tốt nghiệp hoặc Khóa luận tốt nghiệp 14.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 12107488
Đang online : 255
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC