Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTCS507 Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 QTDT511 Pháp luật đầu tư quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTGQ506 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTHD505 Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 QTPVTM531 Pháp luật phòng vệ thương mại 2.00 Bắt Buộc
6 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
7 QTTT514 Pháp luật về thanh toán quốc tế 2.00 Bắt Buộc
8 QTWTO508 Pháp luật WTO và thương mại khu vực 2.00 Bắt Buộc
9 QTXD510 Xung đột pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
10 QTCTTM516 Pháp luật cạnh tranh và thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
11 QTDVDT515 Thương mại dịch vụ quốc tế và đầu tư 2.00 Tự Chọn
12 QTTNB530 Pháp luật quốc tế về khai thác tài nguyên biển 2.00 Tự Chọn
13 QTTQ518 Tập quán thương mại quốc tế (Lex Mercatoria) 2.00 Tự Chọn
14 QTTQHQ517 Thuế quan và thủ tục hải quan 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 QTCN527 Pháp luật quốc tế về quyền con người 2.00 Tự Chọn
3 QTDP522 Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
4 QTDVL520_1 Pháp luật về dịch vụ logistics 2.00 Tự Chọn
5 QTHÐMT535 Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới và vấn đề bảo vệ môi trường 2.00 Tự Chọn
6 QTKTS533 Pháp luật kinh doanh trong nền kinh tế số 2.00 Tự Chọn
7 QTLX525 Hợp đồng license và chuyển giao công nghệ 2.00 Tự Chọn
8 QTMA519 Mua lại và sáp nhập (M-A) doanh nghiệp xuyên biên giới 2.00 Tự Chọn
9 QTTTDSNN534 Tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài 2.00 Tự Chọn
10 QTTTTP532 Pháp luật về tương trợ tư pháp 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 5205701
Đang online : 111
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC