Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
2 QTCS507 Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTHD505 Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 QTWTO508 Pháp luật WTO và thương mại khu vực 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTDT511 Pháp luật đầu tư quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 QTGQ506 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTKTS533 Pháp luật kinh doanh trong nền kinh tế số 2.00 Bắt Buộc
4 QTXD510 Xung đột pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 QTCGCN535 Pháp luật về hợp đồng license và chuyển giao công nghệ 2.00 Tự Chọn
6 QTCTTM516 Pháp luật cạnh tranh và thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
7 QTDVDT515 Thương mại dịch vụ quốc tế và đầu tư 2.00 Tự Chọn
8 QTDVL520_1 Pháp luật về dịch vụ logistics 2.00 Tự Chọn
9 QTHNNN534 Những vấn đề chuyên sâu về pháp luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài 2.00 Tự Chọn
10 QTPVTM531 Pháp luật phòng vệ thương mại 2.00 Tự Chọn
11 QTTQ518 Tập quán thương mại quốc tế (Lex Mercatoria) 2.00 Tự Chọn
12 QTTQHQ517 Thuế quan và thủ tục hải quan 2.00 Tự Chọn
13 QTTT514 Pháp luật về thanh toán quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 QTBVMT541 Chuyên đề về hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và vấn đề bảo vệ môi trường 2.00 Tự Chọn
3 QTCGCN543 Chuyên đề pháp luật về hợp đồng license và chuyển giao công nghệ 2.00 Tự Chọn
4 QTDSNN539 Chuyên đề về tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài 2.00 Tự Chọn
5 QTM-A540 Chuyên đề về những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong giao dịch mua lại và sáp nhập (M-A) doanh nghiệp xuyên biên giới 2.00 Tự Chọn
6 QTQCN542 Chuyên đề về những vấn đề chuyên sâu của pháp luật quốc tế về quyền con người 2.00 Tự Chọn
7 QTTrCÐT536 Chuyên đề về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước 2.00 Tự Chọn
8 QTTTTP538 Chuyên đề pháp luật về tương trợ tư pháp 2.00 Tự Chọn
9 QTÐPHÐ537 Chuyên đề về đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7062974
Đang online : 200
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC