Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTCS507 Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 QTHD505 Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTWTO508 Pháp luật WTO và thương mại khu vực 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 QTDT511 Pháp luật đầu tư quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTGQ506 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTTT514 Pháp luật về thanh toán quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 QTXD510 Xung đột pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
6 QTCTTM516 Pháp luật cạnh tranh và thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
7 QTDVDT515 Thương mại dịch vụ quốc tế và đầu tư 2.00 Tự Chọn
8 QTHRKT523 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
9 QTPV519 Pháp luật phòng vệ thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 QTTQ518 Tập quán thương mại quốc tế (Lex Mercatoria) 2.00 Tự Chọn
11 QTTQHQ517 Thuế quan và thủ tục hải quan 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTCN527 Pháp luật quốc tế về quyền con người 2.00 Tự Chọn
2 QTDP522 Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
3 QTDVL520_1 Pháp luật về dịch vụ logistics 2.00 Tự Chọn
4 QTGT528 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế 2.00 Tự Chọn
5 QTLX525 Hợp đồng license và chuyển giao công nghệ 2.00 Tự Chọn
6 QTMA519 Mua lại và sáp nhập (M-A) doanh nghiệp xuyên biên giới 2.00 Tự Chọn
7 QTQLDT529 Pháp luật về quản lý đầu tư nước ngoài và bảo vệ môi trường 2.00 Tự Chọn
8 QTTMHN527 E-commerce và pháp luật thương mại trong bối cảnh hội nhập 2.00 Tự Chọn
9 QTTTTP526 Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 18697389
Đang online : 191
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC