Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBS01 Hợp đồng và tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 KTBS02 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và hoạt động thương mại 2.00 Bắt Buộc
3 KTBS03 Luật Quốc tế và Luật Thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
5 LHTH504 Triết học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTCS507 Những vấn đề chuyên sâu của Luật quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 QTHD505 Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTSHTT516_1 Pháp luật sở hữu trí tuệ trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTWTO508 Pháp luật WTO và thương mại khu vực 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTDT511 Pháp luật đầu tư quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 QTGQ506 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 QTTT514 Pháp luật về thanh toán quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 QTXD510 Xung đột pháp luật trong giao dịch thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 QTCTTM516 Pháp luật cạnh tranh và thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
6 QTDVDT515 Thương mại dịch vụ quốc tế và đầu tư 2.00 Tự Chọn
7 QTHRKT523 Hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
8 QTPV519 Pháp luật phòng vệ thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
9 QTTQ518 Tập quán thương mại quốc tế (Lex Mercatoria) 2.00 Tự Chọn
10 QTTQHQ517 Thuế quan và thủ tục hải quan 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 QTCN527 Pháp luật quốc tế về quyền con người 2.00 Tự Chọn
2 QTDP522 Đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
3 QTDVL520_1 Pháp luật về dịch vụ logistics 2.00 Tự Chọn
4 QTGT528 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh quốc tế 2.00 Tự Chọn
5 QTLX525 Hợp đồng license và chuyển giao công nghệ 2.00 Tự Chọn
6 QTMA519 Mua lại và sáp nhập (M-A) doanh nghiệp xuyên biên giới 2.00 Tự Chọn
7 QTQLDT529 Pháp luật về quản lý đầu tư nước ngoài và bảo vệ môi trường 2.00 Tự Chọn
8 QTTMHN527 E-commerce và pháp luật thương mại trong bối cảnh hội nhập 2.00 Tự Chọn
9 QTTTTP526 Hợp tác quốc tế về tương trợ tư pháp 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 15648964
Đang online : 633
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC