Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BSPLDS9301 Xu hướng phát triển của pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 BSTTDS9302 Xu hướng phát triển của pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 BTTH9302 Phương pháp tổng hợp và xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
4 CTDS9301 Phân tích, bình luận và tổng hợp thông qua nghiên cứu về Chủ thể của pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
5 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
6 BV9309 Nghiên cứu so sánh pháp luật thông qua nghiên cứu về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự 2.00 Tự Chọn
7 HD9303 Nghiên cứu so sánh pháp luật thông qua nghiên cứu về hợp đồng 2.00 Tự Chọn
8 PPSSNCHDLD9310 Phương pháp so sánh luật thông qua nghiên cứu về hợp đồng lao động 2.00 Tự Chọn
9 QHLD9304 Phương pháp điều tra và khảo sát thực tiễn thông qua nghiên cứu về pháp luật về quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
10 THA9308 Nghiên cứu so sánh pháp luật thông qua nghiên cứu về thi hành án dân sự 2.00 Tự Chọn
11 TK9305 Phương pháp logic pháp lý thông qua nghiên cứu về Chế định thừa kế 2.00 Tự Chọn
12 TQTA9307 Phương pháp xây dựng đề cương nghiên cứu thông qua nghiên cứu về Thẩm quyền xét xử của Tòa án 2.00 Tự Chọn
13 VQ9306 Phương pháp hệ thống hóa và pháp điển hóa thông qua nghiên cứu về vật quyền 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7255305
Đang online : 192
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC