Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
2 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
3 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
4 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
5 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
6 ANH320_2 Tiếng Anh 4.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DVH301 Đại cương văn hóa Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
2 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
3 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
4 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
5 LHS301 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
6 LQT301 Luật Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
8 QP201 Quân Sự 1 3.00 Bắt Buộc
9 QP202 Quân Sự 2 3.00 Bắt Buộc
10 QP203 Quân Sự 3 3.00 Bắt Buộc
11 QP204 Quân Sự 4 2.00 Bắt Buộc
12 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
13 XHH301 Xã hội học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH301 Tiếng Anh HP1 3.00 Bắt Buộc
2 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
3 GDT303 Giáo dục thể chất HP3 1.00 Bắt Buộc
4 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
5 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
6 LSV301 Lịch sử văn minh thế giới 1.00 Bắt Buộc
7 LTM301 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản 3.00 Bắt Buộc
8 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
9 TLH301 Tâm lý học đại cương 2.00 Bắt Buộc
10 GDT317 Giáo dục thể chất HP 4, 5 - Cầu lông 2.00 Tự Chọn
11 GDT318 Giáo dục thể chất HP 4, 5 - Bóng chuyền 2.00 Tự Chọn
12 GDT319 Giáo dục thể chất HP 4, 5 - Bơi lội 2.00 Tự Chọn
13 GDT320 Giáo dục thể chất HP 4, 5 - Bóng rổ 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH302 Tiếng Anh HP2 4.00 Bắt Buộc
2 GDT304 Giáo dục thể chất HP4 1.00 Bắt Buộc
3 LHN301 Luật Hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
4 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
5 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
6 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Bắt Buộc
7 TCD301 Hợp đồng dân sự thông dụng 1.00 Tự Chọn
8 TCD302 Quyền nhân thân theo quy định pháp luật 1.00 Tự Chọn
9 TCD303 Một số vấn đề chuyên sâu về Luật hôn nhân và gia đình 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDT305 Giáo dục thể chất HP5 1.00 Bắt Buộc
2 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
3 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
4 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
5 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
6 TPQ301 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TCD304 Áp dụng PL lao động vào quản lý DN 1.00 Tự Chọn
8 TCD305 Pháp luật về an sinh xã hội 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHS301 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
2 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
3 LSN301 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
4 TMQ301 Luật Thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 TCD306 Thi hành án Dân sự 1.00 Tự Chọn
7 TCD307 Giao dịch dân sự về nhà ở 1.00 Tự Chọn
8 TCD308 Đàm phán, giao kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng 1.00 Tự Chọn
9 TCH301 Luật Hiến pháp nước ngoài 2.00 Tự Chọn
10 TCQ304 Luật Hàng không quốc tế 2.00 Tự Chọn
11 TCS301 Lý luận định tội 2.00 Tự Chọn
12 TCT306 Pháp luật về nhượng quyền thương mại 1.00 Tự Chọn
13 TCT307 Công tác pháp chế trong doanh nghiệp 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDS306 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
2 LHS303 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
3 LNH301 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
4 LSS301 Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
5 LTM304 Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp TM 2.00 Bắt Buộc
6 VBP301 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
7 TCD309 Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự 1.00 Tự Chọn
8 TCD310 Pháp luật về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài 1.00 Tự Chọn
9 TCH302 Công chứng, Luật sư 1.00 Tự Chọn
10 TCH303 Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam 1.00 Tự Chọn
11 TCQ305 Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn
12 TCS302 Hoạt động chứng minh trong TTHS & thi hành án hình sự 2.00 Tự Chọn
13 TCT308 Pháp luật thương mại điện tử 1.00 Tự Chọn
14 TCT309 Pháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
2 TPH301 Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
3 TTH301 Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
4 TTN302 Thực tập và thi tốt nghiệp hoặc Khóa luận tốt nghiệp 7.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6834890
Đang online : 133
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC