Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
2 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
3 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
4 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
5 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
6 TCA404 Toán cao cấp HP1 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 AVPL324 Anh văn pháp lý - HP1 2.00 Bắt Buộc
2 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
3 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
4 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
5 LHS301 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
6 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
7 QP201 Quân Sự 1 3.00 Bắt Buộc
8 QP202 Quân Sự 2 3.00 Bắt Buộc
9 QP203 Quân Sự 3 3.00 Bắt Buộc
10 QP204 Quân Sự 4 2.00 Bắt Buộc
11 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
12 QTH302 Quản trị học 2.00 Bắt Buộc
13 QTH303 Quản trị học 3.00 Bắt Buộc
14 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
15 TCA405 Toán cao cấp HP2 2.00 Bắt Buộc
16 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
17 CLC326 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
18 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Tự Chọn
19 TCL304 Văn hóa doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
2 KTV301 Kinh tế vi mô 3.00 Bắt Buộc
3 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
4 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
5 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 LHN302 Luật Hôn nhân và gia đình 1.00 Bắt Buộc
7 LHS304 Luật Hình sự phần các tội phạm 2.00 Bắt Buộc
8 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
9 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
10 TCL302 Lý thuyết trò chơi 2.00 Bắt Buộc
11 XST301 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 3.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 12644183
Đang online : 238
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC