Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBS01 Hợp đồng và tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 KTBS02 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và hoạt động thương mại 2.00 Bắt Buộc
3 KTBS03 Luật Quốc tế và Luật Thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 KTKD506 Pháp luật về các tổ chức kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
5 KTMT509 Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
6 KTNVT508 Pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 2.00 Bắt Buộc
7 KTTM507 Pháp luật về thương mại trong điều kiện hội nhập 2.00 Bắt Buộc
8 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBDS516 Thị trường bất động sản và những vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 KTCHC515 Pháp luật về chống hạn chế cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
3 KTDTC514 Pháp luật về đầu tư công và đấu thầu 2.00 Bắt Buộc
4 KTNH517 Pháp luật về dịch vụ ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
5 KTDT511 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
6 KTKT512 Pháp luật về kế toán, kiểm toán trong hoạt động kinh doanh 2.00 Tự Chọn
7 KTLK510 Pháp luật lao động trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
8 KTSDD513 Quyền sử dụng đất của chủ thể kinh doanh 2.00 Tự Chọn
9 KTSK505 Pháp luật về sở hữu trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DECUONG Nộp đề cương luận văn 3.00 Bắt Buộc
2 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
3 KTCC521 Pháp luật về các công cụ chuyển nhượng 2.00 Tự Chọn
4 KTCT524 Luật công ty so sánh 2.00 Tự Chọn
5 KTNTD526 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
6 KTPL520 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
7 KTQT518 Pháp luật về quản trị công ty 2.00 Tự Chọn
8 KTTC523 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
9 KTTM526 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ktdv527_1 Pháp luật về dịch vụ tài chính 2.00 Tự Chọn
2 KTTN525_1 Pháp luật về tài nguyên thiên nhiên 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 3090262
Đang online : 171
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC