Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBDS516 Thị trường bất động sản và những vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 KTCHC515 Pháp luật về chống hạn chế cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
3 KTDTC514 Pháp luật về đầu tư công và đấu thầu 2.00 Bắt Buộc
4 KTKD506 Pháp luật về các tổ chức kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
5 KTMT509 Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
6 KTNH517 Pháp luật về dịch vụ ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
7 KTNVT508 Pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 2.00 Bắt Buộc
8 KTTM507 Pháp luật về thương mại trong điều kiện hội nhập 2.00 Bắt Buộc
9 KTDT511 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
10 KTKT512 Pháp luật về kế toán, kiểm toán trong hoạt động kinh doanh 2.00 Tự Chọn
11 KTLK510 Pháp luật lao động trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
12 KTSDD513 Quyền sử dụng đất của chủ thể kinh doanh 2.00 Tự Chọn
13 KTSK505 Pháp luật về sở hữu trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 KTCC521 Pháp luật về các công cụ chuyển nhượng 2.00 Tự Chọn
3 KTCT524 Luật công ty so sánh 2.00 Tự Chọn
4 ktdv527_1 Pháp luật về dịch vụ tài chính 2.00 Tự Chọn
5 KTNTD526 Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
6 KTPL520 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
7 KTQT518 Pháp luật về quản trị công ty 2.00 Tự Chọn
8 KTTC523 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
9 KTTM526 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
10 KTTN525_1 Pháp luật về tài nguyên thiên nhiên 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 5206033
Đang online : 166
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC