Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTKD506 Pháp luật về các tổ chức kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
2 KTMT509 Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
3 KTNVT508 Pháp luật về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 2.00 Bắt Buộc
4 KTPLSDD513 Pháp luật về quyền sử dụng đất của chủ thể kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
5 KTTM507 Pháp luật về thương mại trong điều kiện hội nhập 2.00 Bắt Buộc
6 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBDS516 Thị trường bất động sản và những vấn đề pháp lý về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 KTCHC515 Pháp luật về chống hạn chế cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
3 KTDTC514 Pháp luật về đầu tư công và đấu thầu 2.00 Bắt Buộc
4 KTNH517 Pháp luật về dịch vụ ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
5 KTDT511 Pháp luật về đầu tư 2.00 Tự Chọn
6 KTKDBH527 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
7 KTKT512 Pháp luật về kế toán, kiểm toán trong hoạt động kinh doanh 2.00 Tự Chọn
8 KTLK510 Pháp luật lao động trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
9 KTPL520 Kinh tế học pháp luật 2.00 Tự Chọn
10 KTPLLDKD510 Pháp luật về lao động trong hoạt động kinh doanh 2.00 Tự Chọn
11 KTQT518 Pháp luật về quản trị công ty 2.00 Tự Chọn
12 KTTC523 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp 2.00 Tự Chọn
13 KTTM526 Pháp luật về thương mại điện tử 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 KTCTSS529 Chuyên đề pháp luật công ty so sánh 2.00 Tự Chọn
3 KTDVTC530 Chuyên đề pháp luật về dịch vụ tài chính 2.00 Tự Chọn
4 KTNTD531 Chuyên đề pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
5 KTSHKD528 Chuyên đề pháp luật về sở hữu trong kinh doanh 2.00 Tự Chọn
6 KTTNTN533 Chuyên đề pháp luật về tài nguyên thiên nhiên 2.00 Tự Chọn
7 KTTT532 Chuyên đề pháp luật về thanh toán trong hoạt động thương mại 2.00 Tự Chọn
8 KTXXHH534 Chuyên đề pháp luật về xuất xứ hàng hoá 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7197535
Đang online : 326
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC