Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDSCB Những vấn đề chung về Luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 LHC04 Luật hành chính 5.00 Bắt Buộc
3 LHPCB Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến Pháp 3.00 Bắt Buộc
4 LLCNN Lý luận về Nhà Nước 3.00 Bắt Buộc
5 LLCPL Lý luận về pháp luật 3.00 Bắt Buộc
6 LSVN2 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BMNN1 Bộ máy nhà nước 3.00 Bắt Buộc
2 CTKD1 Chủ thể kinh doanh 4.00 Bắt Buộc
3 HNGD3 Luật Hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
4 HSHP2 Trách nhiệm hình sự và hình phạt 2.00 Bắt Buộc
5 HSVTP Những vấn đề lý luận về Luật Hình sự và tội phạm 3.00 Bắt Buộc
6 LSTG2 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 2.00 Bắt Buộc
7 LTTHC Luật tố tụng hành chính 3.00 Bắt Buộc
8 QTK01 Tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GQAHS Thủ tục giải quyết các vụ án hình sự 2.00 Bắt Buộc
2 KNLQT Khái luận chung về Luật quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 LHD01 Luật hợp đồng 4.00 Bắt Buộc
4 LLDCB Những vấn đề chung về Luật lao động 2.00 Bắt Buộc
5 PLTM1 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ 3.00 Bắt Buộc
6 TCLD1 Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động 2.00 Bắt Buộc
7 TTHCB Những vấn đề chung về Luật tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BDS01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 DVH305 Đại cương văn hóa Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
3 GQTC1 Giải quyết tranh chấp quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
5 LDD02 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
6 LNSNN Luật ngân sách nhà nước 2.00 Bắt Buộc
7 LQTCB Một số vấn đề cơ bản của Luật Quốc tế 2.00 Bắt Buộc
8 TLH305 Tâm lý học đại cương 3.00 Bắt Buộc
9 TPHOC Tội phạm học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DSNHD Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
2 LGH305 Logic học 3.00 Bắt Buộc
3 LMT01 Luật môi trường 3.00 Bắt Buộc
4 PCTP1 Phần các tội phạm 4.00 Bắt Buộc
5 PLTRA Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo 3.00 Bắt Buộc
6 THAHS Thi hành án hình sự 2.00 Bắt Buộc
7 THUE2 Luật thuế 2.00 Bắt Buộc
8 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
9 TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 3.00 Bắt Buộc
10 TTDCB Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 BHIEM Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
2 CN003 1. Môn Chuyên ngành 1 4.00 Bắt Buộc
3 CN004 2. Môn Chuyên ngành 2 3.00 Bắt Buộc
4 CPQ04 Thi tốt nghiệp công pháp quốc tế 4.00 Bắt Buộc
5 GDDS1 Giao dịch dân sự về nhà ở 2.00 Bắt Buộc
6 GQADS Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự 2.00 Bắt Buộc
7 GQTC3 Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
8 KL001 Tiểu luận cuối khóa 3.00 Bắt Buộc
9 LLDT3 Thi tốt nghiệp luật lao động 3.00 Bắt Buộc
10 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
11 LPSAN Luật phá sản và giải quyết tranh chấp 2.00 Bắt Buộc
12 LSS02 Luật so sánh 3.00 Bắt Buộc
13 TE400 Tiếng Anh 1.00 Bắt Buộc
14 TH005 Tin học ứng dụng 1.00 Bắt Buộc
15 THADS Thi hành án dân sự 2.00 Bắt Buộc
16 TLV303 Tiểu luận cuối khoá 3.00 Bắt Buộc
17 TLYTP Tâm lý học tư pháp 2.00 Bắt Buộc
18 TN001 Tiểu luận tốt nghiệp 4.00 Bắt Buộc
19 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
20 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7255704
Đang online : 178
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC