Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
2 HP406 Luật Hiến pháp 2.00 Bắt Buộc
3 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
4 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
5 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
6 TR105 Triết học Mác Lênin 3.00 Bắt Buộc
7 TLH301 Tâm lý học đại cương 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
3 GDT343 Giáo dục thể chất HP1,2 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
4 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
5 KT203 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2.00 Bắt Buộc
6 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
7 LHC307 Luật Hành chính 2.00 Bắt Buộc
8 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
9 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
10 QP207 Giáo dục quốc phòng và an ninh (National Defense and Security Education) 11.00 Bắt Buộc
11 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CS003 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
3 LHN301 Luật Hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
4 LHS302 Luật Hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
6 LTM301 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản 3.00 Bắt Buộc
7 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
8 NCL302 Kỹ năng lập luận pháp lý 2.00 Bắt Buộc
9 QTH302 Quản trị học 2.00 Bắt Buộc
10 XDVB3 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2.00 Bắt Buộc
11 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Tự Chọn
12 TCL301 Lý thuyết Tài chính và tiền tệ 2.00 Tự Chọn
13 VBP301 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
2 LDS308 Luật Sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
3 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
4 TCQ311 Luật quốc tế về quyền con người 2.00 Bắt Buộc
5 TMQ307 Luật WTO 3.00 Bắt Buộc
6 TMQ308 Pháp luật về biên giới và lãnh thổ 2.00 Bắt Buộc
7 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
2 LSS301 Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
3 LTM311 Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
4 TPQ301 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 TMQ309 Giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO 2.00 Tự Chọn
6 TMQ310 Luật WTO về các hàng rào phi thuế quan 2.00 Tự Chọn
7 TMQ311 Luật WTO về thương mại dịch vụ 2.00 Tự Chọn
8 TMQ312 Toàn cầu hóa, khu vực hóa và pháp luật quốc tế 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
3 TMQ313 Luật Kinh doanh quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 CLC342 Pháp luật thương mại ASEAN 2.00 Tự Chọn
5 TCQ312 Pháp luật thương mại của Hoa Kỳ và EU 2.00 Tự Chọn
6 TCQ313 Chính sách và pháp luật cạnh tranh trong thương mại quốc tế 2.00 Tự Chọn
7 TCQ314 Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại 2.00 Tự Chọn
8 TCQ315 Pháp luật về vận tải quốc tế 2.00 Tự Chọn
9 TCQ316 Pháp luật thanh toán quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 TCT316 Pháp luật thương mại điện tử và giao dịch trên mạng (Cyberlaw) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ303 Luật Đầu tư quốc tế 2.00 Bắt Buộc
2 TCQ310 Luật Trọng tài thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
3 MAR303 Marketing căn bản 2.00 Tự Chọn
4 QNL303 Quản trị nhân sự 2.00 Tự Chọn
5 TCL305 Kế toán quản trị 2.00 Tự Chọn
6 TCQ317 Luật hợp đồng trong hệ thống thông luật 2.00 Tự Chọn
7 TCQ318 Luật Sở hữu trí tuệ so sánh (Hoa Kỳ và Việt Nam) 2.00 Tự Chọn
8 TCQ319 Pháp luật về giao dịch mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M và A) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 MT003 Luật Quốc tế về môi trường 2.00 Tự Chọn
2 TCQ10 Lễ tân ngoại giao 2.00 Tự Chọn
3 TCQ320 Pháp luật về hợp đồng li-xăng và chuyển giao công nghệ quốc tế 2.00 Tự Chọn
4 TCT303 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7211987
Đang online : 82
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC