Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LTM01 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
2 HP005 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LDSCB02 Những quy định chung về Luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
4 LHC10 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
5 LLCPL1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
3 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 15LOGIC Logic học 2.00 Bắt Buộc
5 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
6 BTTH01 Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
7 PLTM2 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LHS02 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
2 15LTM03 Pháp luat thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
3 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
4 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
5 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
6 LDD03 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
7 LDT01 Luật đầu tư 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
3 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
4 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
6 NCL303 Kỹ năng lập luận pháp lý 2.00 Bắt Buộc
7 PLTRA Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo 3.00 Bắt Buộc
8 TPQT4 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
9 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
10 XDVB3 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CQDP Tổ chức chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15SHTT Luật Sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 HNGD3 Luật Hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
6 LBIEN Luật biển 2.00 Bắt Buộc
7 TLYTP Tâm lý học tư pháp 2.00 Bắt Buộc
8 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
9 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15GDDS Giao dịch dân sự về bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 15LLDT Lý luận định tội 2.00 Bắt Buộc
3 15LSPL Lịch sử nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
4 15LSS Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
5 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
6 BDS01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
7 BHIEM Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7051477
Đang online : 255
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC