Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DSCQ506 Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 DSCT512 Cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 DSDS512 Pháp luật về bất động sản 2.00 Bắt Buộc
4 DSHN516 Pháp luật về tài sản trong hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
5 DSLD515 Pháp luật về hợp đồng lao động 2.00 Bắt Buộc
6 DSLL504 Luật La Mã 2.00 Bắt Buộc
7 DSLL514 Lý luận chung về pháp luật hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
8 DSTT513 Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
9 DSBL530 Bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
10 DSBT517 Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 2.00 Tự Chọn
11 DSCM510 Hoạt động chứng minh trong tố tụng tài phán 2.00 Tự Chọn
12 DSCS505 Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2.00 Tự Chọn
13 DSNT520 Quan hệ nhân thân trong pháp luật về hôn nhân và gia đình 2.00 Tự Chọn
14 DSNV507 Nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 2.00 Tự Chọn
15 DSQN508 Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
16 DSTQ521 Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án 2.00 Tự Chọn
17 DSVQTQ511 Lý thuyết về vật quyền và trái quyền trong Luật dân sự 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 DSDC518 Pháp luật về tranh chấp lao động và đình công 2.00 Tự Chọn
3 DSDS523 Di sản trong pháp luật thừa kế 2.00 Tự Chọn
4 DSGD519 Giao dịch dân sự về bất động sản 2.00 Tự Chọn
5 DSHT534 Pháp luật về bảo hiểm hưu trí 2.00 Tự Chọn
6 DSNTD536 Trách nhiệm dân sự trong pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
7 DSTC532 Tổ chức đại diện trong quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
8 DSTCLD522 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 2.00 Tự Chọn
9 DSTHA525 Pháp luật về thi hành án dân sự 2.00 Tự Chọn
10 DSTN524 Trách nhiệm dân sự liên đới 2.00 Tự Chọn
11 DSTT523 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 5205513
Đang online : 49
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC