Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 KTBS01 Hợp đồng và tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 KTBS02 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và hoạt động thương mại 2.00 Bắt Buộc
3 KTBS03 Luật Quốc tế và Luật Thương mại quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
5 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DSCQ506 Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 DSCT512 Cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 DSDS512 Pháp luật về bất động sản 2.00 Bắt Buộc
4 DSLL504 Luật La Mã 2.00 Bắt Buộc
5 DSDP507 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng dân sự 2.00 Tự Chọn
6 DSGD527 Giải quyết tranh chấp về giao dịch bất động sản 2.00 Tự Chọn
7 DSLK511 Giải quyết tranh chấp phát sinh từ quan hệ liền kề 2.00 Tự Chọn
8 DSNT520 Quan hệ nhân thân trong pháp luật về hôn nhân và gia đình 2.00 Tự Chọn
9 DSTH505 Xác định thiệt hại và ấn định mức bồi thường trong tranh chấp về bồi thường thiệt hại 2.00 Tự Chọn
10 DSTH509 Giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 2.00 Tự Chọn
11 DSTL509 Kỹ năng đối thoại và thương lượng tập thể trong quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
12 DSTQ517 Xác định thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án 2.00 Tự Chọn
13 DSVV510 Giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án nhân dân 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DECUONG Nộp đề cương luận văn 3.00 Bắt Buộc
2 DSHN516 Pháp luật về tài sản trong hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
3 DSLD515 Pháp luật về hợp đồng lao động 2.00 Bắt Buộc
4 DSLL514 Lý luận chung về pháp luật hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
5 DSTT513 Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
6 DSBV525 Kỹ năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tại phiên tòa 2.00 Tự Chọn
7 DSCM524 Chứng minh trong tố tụng dân sự 2.00 Tự Chọn
8 DSTCLD519 Giải quyết các tranh chấp lao động 2.00 Tự Chọn
9 DSTH522 Hoạt động thi hành án dân sự 2.00 Tự Chọn
10 DSTN528 Giải quyết tranh chấp về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2.00 Tự Chọn
11 DSVD526 Vận dụng pháp luật lao động trong quản trị nhân sự 2.00 Tự Chọn
12 DSXD518 Xác định và xử lý di sản trong pháp luật thừa kế 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 18697276
Đang online : 196
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC