Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DSCQ506 Cơ quan tiến hành tố tụng trong pháp luật tố tụng dân sự 2.00 Bắt Buộc
2 DSCT512 Cá nhân - chủ thể quan hệ pháp luật dân sự 2.00 Bắt Buộc
3 DSLD515 Pháp luật về hợp đồng lao động 2.00 Bắt Buộc
4 DSLL504 Luật La Mã 2.00 Bắt Buộc
5 DSLL514 Lý luận chung về pháp luật hợp đồng 2.00 Bắt Buộc
6 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DSDS512 Pháp luật về bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 DSKLLÐ537 Pháp luật về kỷ luật lao động 2.00 Bắt Buộc
3 DSTSHN538 Pháp luật về tài sản trong hôn nhân và gia đình 2.00 Bắt Buộc
4 DSTT513 Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
5 DSBL530 Bồi thường thiệt hại trong quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
6 DSBT517 Bồi thường thiệt hại trong một số trường hợp cụ thể 2.00 Tự Chọn
7 DSCM510 Hoạt động chứng minh trong tố tụng tài phán 2.00 Tự Chọn
8 DSNT520 Quan hệ nhân thân trong pháp luật về hôn nhân và gia đình 2.00 Tự Chọn
9 DSNV507 Nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự 2.00 Tự Chọn
10 DSTQ521 Thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 DSCS505 Các vấn đề chuyên sâu về xung đột pháp luật trong lĩnh vực dân sự 2.00 Tự Chọn
3 DSDC518 Pháp luật về tranh chấp lao động và đình công 2.00 Tự Chọn
4 DSDLCN542 Pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân 2.00 Tự Chọn
5 DSDS523 Di sản trong pháp luật thừa kế 2.00 Tự Chọn
6 DSGD519 Giao dịch dân sự về bất động sản 2.00 Tự Chọn
7 DSHT534 Pháp luật về bảo hiểm hưu trí 2.00 Tự Chọn
8 DSNTD536 Trách nhiệm dân sự trong pháp luật bảo vệ người tiêu dùng 2.00 Tự Chọn
9 DSQN508 Quyền và nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
10 DSTC532 Tổ chức đại diện trong quan hệ lao động 2.00 Tự Chọn
11 DSTCLD522 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 2.00 Tự Chọn
12 DSTCLÐ539 Thực thi các tiêu chuẩn về lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 2.00 Tự Chọn
13 DSTHA525 Pháp luật về thi hành án dân sự 2.00 Tự Chọn
14 DSTN524 Trách nhiệm dân sự liên đới 2.00 Tự Chọn
15 DSTT523 Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài 2.00 Tự Chọn
16 DSTTNT541 Các khía cạnh dân sự của trí tuệ nhân tạo 2.00 Tự Chọn
17 DSÐGTS540 Pháp luật về đấu giá tài sản 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7243216
Đang online : 2024
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC