Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH320_0 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
2 ANH320_1 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
3 ANH320_2 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
4 ANH326 Tiếng Anh cơ bản 1 4.00 Bắt Buộc
5 ANH327 Tiếng Anh cơ bản 2 4.00 Bắt Buộc
6 AVPL301 Tiếng Việt thực hành 2.00 Bắt Buộc
7 AVPL325 Ngữ pháp tiếng Anh nâng cao (Advanced Grammar) 3.00 Bắt Buộc
8 AVPL326 Kỹ năng ngôn ngữ HP1 (Language Skills 1) 4.00 Bắt Buộc
9 AVPL327 Kỹ năng ngôn ngữ HP2 (Language Skills 2) 4.00 Bắt Buộc
10 GDT338 Giáo dục thể chất HP1 - Cầu lông 1.00 Bắt Buộc
11 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
12 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
13 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH328 Tiếng Anh cơ bản 3 4.00 Bắt Buộc
2 ANH329 Tiếng Anh cơ bản 4 4.00 Bắt Buộc
3 AVPL302 Ngữ pháp tiếng Anh 3.00 Bắt Buộc
4 AVPL303 Thuật ngữ pháp lý 2.00 Bắt Buộc
5 AVPL328 Thuật ngữ pháp lý (Legal Terminology) 3.00 Bắt Buộc
6 AVPL329 Kỹ năng ngôn ngữ HP3 (Language Skills 3) 4.00 Bắt Buộc
7 AVPL330 Kỹ năng ngôn ngữ HP4 (Language Skills 4) 4.00 Bắt Buộc
8 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
9 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
10 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
11 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
12 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
13 QP201 Quân Sự 1 3.00 Bắt Buộc
14 QP202 Quân Sự 2 3.00 Bắt Buộc
15 QP203 Quân Sự 3 3.00 Bắt Buộc
16 QP204 Quân Sự 4 2.00 Bắt Buộc
17 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
18 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
19 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH301 Tiếng Anh HP1 3.00 Bắt Buộc
2 AVPL304 Ngôn ngữ học đối chiếu 2.00 Bắt Buộc
3 AVPL305 Âm vị học tiếng Anh 3.00 Bắt Buộc
4 AVPL306 Nghe tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
5 AVPL309 Nói tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
6 AVPL312 Đọc tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
7 AVPL315 Viết tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
8 AVPL331 Viết tiếng Anh học thuật (Academic Writing) 3.00 Bắt Buộc
9 AVPL332 Nghe tiếng Anh p lý HP1 (Legal Listening 1) 3.00 Bắt Buộc
10 AVPL333 Nói tiếng Anh pháp lý HP1 (Legal Speaking 1) 3.00 Bắt Buộc
11 AVPL334 Đọc tiếng Anh pháp lý HP1 (Legal Reading 1) 3.00 Bắt Buộc
12 AVPL335 Viết tiếng Anh pháp lý HP1 (Legal Writing 1) 3.00 Bắt Buộc
13 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
14 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Bắt Buộc
15 PL210 Lý luận về Nhà nước và pháp luật (giảng bằng tiếng Anh) 3.00 Bắt Buộc
16 PL211 Lý luận về nhà nước và pháp luật (Theory of State and Law) 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH302 Tiếng Anh HP2 4.00 Bắt Buộc
2 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
3 LHS303 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
4 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
5 LSV301 Lịch sử văn minh thế giới 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
4 LSN301 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
5 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
6 TTH301 Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDS306 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
2 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
3 LNH301 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
4 LTM301 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản 3.00 Bắt Buộc
5 TPQ301 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 TCD307 Giao dịch dân sự về nhà ở 1.00 Tự Chọn
7 TCD308 Đàm phán, giao kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng 1.00 Tự Chọn
8 TCD310 Pháp luật về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài 1.00 Tự Chọn
9 TCQ304 Luật Hàng không quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 TCT307 Công tác pháp chế trong doanh nghiệp 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
3 TMQ301 Luật Thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 TPH301 Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 TCD309 Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự 1.00 Tự Chọn
7 TCQ305 Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn
8 TCT306 Pháp luật về nhượng quyền thương mại 1.00 Tự Chọn
9 TCT308 Pháp luật thương mại điện tử 1.00 Tự Chọn
10 TCT309 Pháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
2 LSS301 Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
3 LTM304 Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp TM 2.00 Bắt Buộc
4 TTN302 Thực tập và thi tốt nghiệp hoặc Khóa luận tốt nghiệp 7.00 Bắt Buộc
5 VBP301 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 13531929
Đang online : 335
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC