Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH320_0 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
2 ANH320_1 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
3 ANH320_2 Tiếng Anh 4.00 Bắt Buộc
4 ANH326 Tiếng Anh cơ bản 1 4.00 Bắt Buộc
5 ANH327 Tiếng Anh cơ bản 2 4.00 Bắt Buộc
6 AVPL301 Tiếng Việt thực hành 2.00 Bắt Buộc
7 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
8 TC101 Giáo dục thể chất HP1 1.00 Bắt Buộc
9 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH328 Tiếng Anh cơ bản 3 4.00 Bắt Buộc
2 ANH329 Tiếng Anh cơ bản 4 4.00 Bắt Buộc
3 AVPL302 Ngữ pháp tiếng Anh 3.00 Bắt Buộc
4 AVPL303 Thuật ngữ pháp lý 2.00 Bắt Buộc
5 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
6 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
7 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
8 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
9 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
10 QP201 Quân Sự 1 3.00 Bắt Buộc
11 QP202 Quân Sự 2 3.00 Bắt Buộc
12 QP203 Quân Sự 3 3.00 Bắt Buộc
13 QP204 Quân Sự 4 2.00 Bắt Buộc
14 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
15 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH301 Tiếng Anh HP1 3.00 Bắt Buộc
2 AVPL304 Ngôn ngữ học đối chiếu 2.00 Bắt Buộc
3 AVPL305 Âm vị học tiếng Anh 3.00 Bắt Buộc
4 AVPL306 Nghe tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
5 AVPL309 Nói tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
6 AVPL312 Đọc tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
7 AVPL315 Viết tiếng Anh pháp lý 1 3.00 Bắt Buộc
8 LDS304 Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
9 NCL301 Kỹ năng nghiên cứu và lập luận 2.00 Bắt Buộc
10 PL210 Lý luận về Nhà nước và pháp luật (giảng bằng tiếng Anh) 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 ANH302 Tiếng Anh HP2 4.00 Bắt Buộc
2 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
3 LHS303 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
4 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
5 LSV301 Lịch sử văn minh thế giới 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
4 LSN301 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
5 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
6 TTH301 Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDS306 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
2 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
3 LNH301 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
4 LTM301 Pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản 3.00 Bắt Buộc
5 TPQ301 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
6 TCD307 Giao dịch dân sự về nhà ở 1.00 Tự Chọn
7 TCD308 Đàm phán, giao kết, giải quyết tranh chấp hợp đồng 1.00 Tự Chọn
8 TCD310 Pháp luật về người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài 1.00 Tự Chọn
9 TCQ304 Luật Hàng không quốc tế 2.00 Tự Chọn
10 TCT307 Công tác pháp chế trong doanh nghiệp 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
3 TMQ301 Luật Thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 TPH301 Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 TCD309 Hoạt động chứng minh trong tố tụng dân sự 1.00 Tự Chọn
7 TCQ305 Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn
8 TCT306 Pháp luật về nhượng quyền thương mại 1.00 Tự Chọn
9 TCT308 Pháp luật thương mại điện tử 1.00 Tự Chọn
10 TCT309 Pháp luật về y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 8
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
2 LSS301 Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
3 LTM304 Pháp luật về cạnh tranh và giải quyết tranh chấp TM 2.00 Bắt Buộc
4 TTN302 Thực tập và thi tốt nghiệp hoặc Khóa luận tốt nghiệp 7.00 Bắt Buộc
5 VBP301 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 8285784
Đang online : 275
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC