Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DVH302 Đại cương văn hoá Việt Nam 1.00 Bắt Buộc
2 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LSN302 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
4 NLM11 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 2.00 Bắt Buộc
5 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
6 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
7 XHH302 Xã hội học đại cương 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
2 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
3 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
4 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
5 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
6 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
7 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
8 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
9 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
3 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
4 LHS301 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
5 LTM310 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
6 TCD318 Hợp đồng dân sự và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHN302 Luật Hôn nhân và gia đình 1.00 Bắt Buộc
2 LHS304 Luật Hình sự phần các tội phạm 2.00 Bắt Buộc
3 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
5 LNH301 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
6 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
7 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
2 TP307 Introduction au système de droit Romano -germanique et au droit francais 2.00 Bắt Buộc
3 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
4 TTH302 Luật tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
5 CLC369 Droit du contrat francais (Luật Hợp đồng của Pháp) 2.00 Tự Chọn
6 LDS311 Droit de l'arbitrage Vietnamien (Trọng tài thương mại Việt Nam) 2.00 Tự Chọn
7 MNK317 Droit de la famille et des enfants (Luật Hôn nhân gia đình và trẻ em) 2.00 Tự Chọn
8 TMQ316 Coutume du commerce international (Tập quán thương mại quốc tế) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CLC323 Kỹ năng thực hành pháp luật 2.00 Bắt Buộc
2 LDS312 Droit de propiété intelectuelle (Luật Sở hữu trí tuệ) 20.00 Bắt Buộc
3 LTM306 Luật cạnh tranh 1.00 Bắt Buộc
4 TP305 Responsabilité délictuelle 2.00 Bắt Buộc
5 TPQ303 Droit international privé (Tư pháp quốc tế) 3.00 Bắt Buộc
6 CLC330 Luật biển 2.00 Tự Chọn
7 CLC340 Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Tự Chọn
8 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
9 TCT303 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 13531944
Đang online : 338
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC