Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DVH302 Đại cương văn hoá Việt Nam 1.00 Bắt Buộc
2 HP401 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LSN302 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
4 PL209 Lý luận về Nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
5 TC103 Giáo dục thể chất HP1 - Bơi lội 1.00 Bắt Buộc
6 TR105 Triết học Mác Lênin 3.00 Bắt Buộc
7 XHH304 Xã hội học pháp luật 1.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 GDT316 Giáo dục thể chất HP 2, 3 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
2 GDT343 Giáo dục thể chất HP1,2 - Bơi lội 2.00 Bắt Buộc
3 HCM301 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
4 KT203 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2.00 Bắt Buộc
5 LDS302 Những quy định chung về luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
6 LGH301 Logic học 2.00 Bắt Buộc
7 LHC301 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
8 MLN302 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 3.00 Bắt Buộc
9 QP206 Giáo dục quốc phòng - an ninh 8.00 Bắt Buộc
10 QP207 Giáo dục quốc phòng và an ninh (National Defense and Security Education) 11.00 Bắt Buộc
11 SHCVHT01 Sinh hoạt lớp 1.00 Bắt Buộc
12 TIN301 Tin học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPQ301 Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 CS003 Chủ nghĩa Xã hội khoa học 2.00 Bắt Buộc
3 LDD301 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
4 LDS314 Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
5 LHC304 Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 LHS301 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
7 LTM310 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHN302 Luật Hôn nhân và gia đình 1.00 Bắt Buộc
2 LHS304 Luật Hình sự phần các tội phạm 2.00 Bắt Buộc
3 LLD301 Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 LMT301 Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
5 LNH301 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
6 LSD301 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.00 Bắt Buộc
7 LTM303 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LTH301 Luật Thuế 2.00 Bắt Buộc
2 TP307 Introduction au système de droit Romano -germanique et au droit francais 2.00 Bắt Buộc
3 TTD301 Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
4 TTH302 Luật tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
5 CLC369 Droit du contrat francais (Luật Hợp đồng của Pháp) 2.00 Tự Chọn
6 LDS311 Droit de l'arbitrage Vietnamien (Trọng tài thương mại Việt Nam) 2.00 Tự Chọn
7 MNK317 Droit de la famille et des enfants (Luật Hôn nhân gia đình và trẻ em) 2.00 Tự Chọn
8 TMQ316 Coutume du commerce international (Tập quán thương mại quốc tế) 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CLC323 Kỹ năng thực hành pháp luật 2.00 Bắt Buộc
2 LDS312 Droit de propiété intelectuelle (Luật Sở hữu trí tuệ) 2.00 Bắt Buộc
3 LTM306 Luật cạnh tranh 1.00 Bắt Buộc
4 TP305 Responsabilité délictuelle 2.00 Bắt Buộc
5 TPQ303 Droit international privé (Tư pháp quốc tế) 3.00 Bắt Buộc
6 CLC328 Pháp luật về chuyển giao công nghệ quốc tế 2.00 Tự Chọn
7 CLC330 Luật biển 2.00 Tự Chọn
8 CLC340 Trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Tự Chọn
9 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
10 TCT303 Pháp luật kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 7
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CLC370 Contrat de Vente des marchandises internationals (Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế) 1.00 Bắt Buộc
2 LSS303 Droit international privé compare (Tư pháp quốc tế so sánh Việt Nam và Pháp) 2.00 Bắt Buộc
3 LTM307 Pháp luật Giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án 1.00 Bắt Buộc
4 TMQ301 Luật Thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
5 TP304 Droit de l’Organisation Mondiale du Commerce 2.00 Bắt Buộc
6 TP306 Ngoại khóa với Giáo sư nước ngoài 1.00 Bắt Buộc
7 CLC319 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 1.00 Tự Chọn
8 CLC320 Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng Thương mại quốc tế 1.00 Tự Chọn
9 CLC322 Kỹ năng hành nghề tư vấn Pháp luật 2.00 Tự Chọn
10 CLC342 Pháp luật thương mại ASEAN 2.00 Tự Chọn
11 TCD306 Thi hành án Dân sự 1.00 Tự Chọn
12 TCQ305 Pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7050934
Đang online : 262
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC