Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HP005 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
2 LDSCB02 Những quy định chung về Luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
3 LHC10 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
4 LLCPL1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
5 LSDVN2 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
3 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 15LOGIC Logic học 2.00 Bắt Buộc
5 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
6 15LTM01 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
7 ML02 Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin 2.00 Bắt Buộc
8 ML03 Triết học Mác - Lê Nin 3.00 Bắt Buộc
9 PLTM2 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
10 TLYDC01 Tâm lý học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LDS03 Trách nhiệm Dân sự ngoài Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
3 15LHS02 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
4 15LTM03 Pháp luat thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
5 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
6 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
7 15TTHCM Tư Tưởng Hồ Chí Minh 2.00 Bắt Buộc
8 BTTH01 Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
9 CNXH02 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2.00 Bắt Buộc
10 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
11 LDD02 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
12 QNL307 Quản trị nhân sự 2.00 Bắt Buộc
13 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
3 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
4 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
5 PLTRA Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo 3.00 Bắt Buộc
6 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CQDP Tổ chức chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15SHTT Luật Sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 TLYTP Tâm lý học tư pháp 2.00 Bắt Buộc
6 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15GDDS Giao dịch dân sự về bất động sản 2.00 Bắt Buộc
2 15LLDT Lý luận định tội 2.00 Bắt Buộc
3 15LSPL Lịch sử nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
4 15LSS Luật học so sánh 2.00 Bắt Buộc
5 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
6 BDS01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2.00 Bắt Buộc
7 BHIEM Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Bắt Buộc
8 HNGD3 Luật Hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7063470
Đang online : 241
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC