Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15HP01 Luật Hiến Pháp HP1 2.00 Bắt Buộc
2 15LDS01 Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 4.00 Bắt Buộc
3 15LHC1 Luật Hành Chính HP1 2.00 Bắt Buộc
4 15LTM01 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
5 LGH306 Logic học 2.00 Bắt Buộc
6 LLCNN1 Lý luận về Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
7 LLCPL Lý luận về pháp luật 3.00 Bắt Buộc
8 QNL307 Quản trị nhân sự 2.00 Bắt Buộc
9 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Bắt Buộc
10 XHH307 Xã hội học đại cương 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15HP02 Luật Hiến Pháp HP2 2.00 Bắt Buộc
2 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
3 15LHC2 Luật Hành Chính HP2 3.00 Bắt Buộc
4 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
5 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
6 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS03 Trách nhiệm DS ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
2 15LHS02 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
3 15LTM02 Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ 3.00 Bắt Buộc
4 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
7 LDD02 Luật đất đai 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
3 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
4 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
5 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
6 PLTRA Pháp luật về thanh tra và khiếu nại, tố cáo 3.00 Bắt Buộc
7 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 5
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CQDP Tổ chức chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15SHTT Luật Sở hữu trí tuệ 3.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 TLYTP Tâm lý học tư pháp 2.00 Bắt Buộc
6 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 6
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
2 KQHP4 Tốt nghiệp Luật Hiến pháp 4.00 Bắt Buộc
3 KQTM3 Tốt nghiệp Luật Thương mại Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
4 TH004 Nhập môn Tin Học 3.00 Bắt Buộc
5 TIANH Tiếng Anh tại TPHCM, TOEIC 300, trình độ A 4.00 Bắt Buộc
6 15GDDS Giao dịch dân sự về bất động sản 2.00 Tự Chọn
7 15LLDT Lý luận định tội 2.00 Tự Chọn
8 15LSS Luật học so sánh 2.00 Tự Chọn
9 BDS01 Pháp luật về kinh doanh bất động sản 2.00 Tự Chọn
10 BHIEM Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 2.00 Tự Chọn
11 HNGD3 Luật Hôn nhân gia đình 2.00 Tự Chọn
12 LSTG2 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 16066120
Đang online : 140
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC