Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCCH518 Cưỡng chế hành chính 2.00 Bắt Buộc
2 HCCN515 Quyền con người, quyền công dân 2.00 Bắt Buộc
3 HCDP514 Chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
4 HCLP505 Quyền lập pháp và hoạt động xây dựng pháp luật 2.00 Bắt Buộc
5 HCNP504 Những vấn đề cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
6 HCQH513 Quyền hành pháp và quản lý nhà nước 2.00 Bắt Buộc
7 HCQTP506 Quyền tư pháp 2.00 Bắt Buộc
8 HCTH516 Tài phán hành chính 2.00 Bắt Buộc
9 HCBC510 Bầu cử trong nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
10 HCGP507 Những giá trị cơ bản của các học thuyết về nhà nước và pháp luật 2.00 Tự Chọn
11 HCHS512 Luật Hành chính so sánh 2.00 Tự Chọn
12 HCSS503 Luật Hiến pháp so sánh 2.00 Tự Chọn
13 HCTP508 Tài phán hành chính so sánh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 HCBDQ527 Pháp luật hành chính với việc bảo đảm quyền con người 2.00 Tự Chọn
3 HCCP523 Tổ chức và hoạt động của chính phủ 2.00 Tự Chọn
4 HCKN519 Pháp luật về khiếu nại, tố cáo 2.00 Tự Chọn
5 HCKT521 Pháp luật hành chính và kinh tế thị trường 2.00 Tự Chọn
6 HCNT526 Nguyên thủ quốc gia trong nhà nước hiện đại 2.00 Tự Chọn
7 HCPC520 Phân cấp trong quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
8 HCPQ525 Lý thuyết về nhà nước pháp quyền hiện đại 2.00 Tự Chọn
9 HCQH522 Quốc hội trong nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
10 HCQLNN524 Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước 2.00 Tự Chọn
11 HCTA528 Tòa án trong nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
12 HCTP525 Trách nhiệm hiến pháp và tài phán hiến pháp 2.00 Tự Chọn
13 HCVC517 Pháp luật về công chức, viên chức 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 5205677
Đang online : 124
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC