Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 CPB01 Công pháp Q.Tế (KC) 5.00 Bắt Buộc
2 CS002 Chủ nghĩa Xã hội KH 4.00 Bắt Buộc
3 DD001 Luật đât đai 4.00 Bắt Buộc
4 DSA01 Luật dân sự học phần 1 (CN) 4.00 Bắt Buộc
5 DSA04 Luật dân sự HP 3 (CN) 4.00 Bắt Buộc
6 HCB01 Luật hành chính HP1 (KC) 3.00 Bắt Buộc
7 HCB02 Luật hành chính HP2 (KC) 4.00 Bắt Buộc
8 HDX02 Hoạt động xây dựng pháp luật 2.00 Bắt Buộc
9 HN002 Luật hôn nhân gia đình (CN) 4.00 Bắt Buộc
10 HP003 Các cơ quan và tổ chức tư pháp 4.00 Bắt Buộc
11 HSB01 Luật hình sự HP1 (KC) 5.00 Bắt Buộc
12 HSB02 Luật hình sự HP 2 (KC) 4.00 Bắt Buộc
13 KTB01 Luật kinh tế HP 1 (KC) 5.00 Bắt Buộc
14 KTB02 Luật kinh tế HP2 (KC) 3.00 Bắt Buộc
15 LDA01 Luật lao động (CN) 5.00 Bắt Buộc
16 LH003 Lý luận Nhà nước và PL 5.00 Bắt Buộc
17 LH008 Lý luận NN và PL VN 2 6.00 Bắt Buộc
18 LS001 Lịch sử Đảng 4.00 Bắt Buộc
19 LT001 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
20 NH001 Luật ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
21 NN004 Ngoại ngữ học phần 4 4.00 Bắt Buộc
22 NN005 Ngoại ngữ học phần 5 3.00 Bắt Buộc
23 NN006 Ngoại ngữ học phần 6 3.00 Bắt Buộc
24 NN008 Ngoại ngữ học phần 8 3.00 Bắt Buộc
25 TC003 Giáo dục thể chất 3 1.00 Bắt Buộc
26 TC004 Giáo dục thể chất 4 1.00 Bắt Buộc
27 TCB01 Luật tài chính 2.00 Bắt Buộc
28 TCC04 Luật dân sự thương mại các nước 2.00 Bắt Buộc
29 TCC05 Nghề Lsư và hoạt động tư vấn PL 2.00 Bắt Buộc
30 TCC06 Nghiệp vụ thư ký tòa án 2.00 Bắt Buộc
31 TCD02 Một số vấn đề về luật sỡ hưũ CN 3.00 Bắt Buộc
32 TCD06 Một số vấn đề về PL lao động 4.00 Bắt Buộc
33 TCN01 Luật tài chính 2.00 Bắt Buộc
34 TM001 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
35 TPB01 Tư pháp quốc tế (KC) 6.00 Bắt Buộc
36 TPH02 Tội phạm học (KC) 3.00 Bắt Buộc
37 TTA03 Luật tố tụng dân sự (Chuyên nghành) 6.00 Bắt Buộc
38 TTB01 Luật tố tụng hình sự (KC) 5.00 Bắt Buộc
39 TCD01 Luật dân sự La Mã 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 DS200 Thi TN Luật Dân Sự 6.00 Bắt Buộc
2 KL001 Tiểu luận cuối khóa 3.00 Bắt Buộc
3 LH003 Lý luận Nhà nước và PL 5.00 Bắt Buộc
4 LV001 Luận văn tốt nghiệp 14.00 Bắt Buộc
5 MT001 Môi trường và con người 3.00 Bắt Buộc
6 MT002 Luật môi trường 3.00 Bắt Buộc
7 NN005 Ngoại ngữ học phần 5 3.00 Bắt Buộc
8 SS001 Luật so sánh 3.00 Bắt Buộc
9 TD200 Thi TN Luật Tố Tụng Dân Sự 4.00 Bắt Buộc
10 TM001 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7211903
Đang online : 80
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC