Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HP013 Các CQ & tổ chức tư pháp 3.00 Bắt Buộc
2 LT011 Luật thuế 3.00 Bắt Buộc
3 SS011 Luật so sánh 2.00 Bắt Buộc
4 TCC11 Tâm lý quản lý 2.00 Bắt Buộc
5 TCC14 Luật Dân sự thương mại các nước 2.00 Bắt Buộc
6 TCC15 Nghề Luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật 3.00 Bắt Buộc
7 TCC18 Tập quán TMQT & NVTT Quốc tế 2.00 Bắt Buộc
8 TCH13 Luật hiến pháp nước ngoài 2.00 Bắt Buộc
9 TCQ15 Pháp luật về hoạt động xuất nhập khẩu 2.00 Bắt Buộc
10 TPH12 Tội phạm học 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 NN009 Ngoại ngữ 3.00 Bắt Buộc
2 QS003 Giáo dục Quốc phòng 2.00 Bắt Buộc
3 TC006 Giáo dục thể chất 4 2.00 Bắt Buộc
4 TCC06 Nghiệp vụ thư ký tòa án 2.00 Bắt Buộc
5 TCC07 Giám định tài chính 2.00 Bắt Buộc
6 TCD03 Lý luận về chứng cứ trong TTDS 2.00 Bắt Buộc
7 TCD14 Một số vấn đề về hợp đồng dân sự 2.00 Bắt Buộc
8 TCQ04 Luật ngoại giao 2.00 Bắt Buộc
9 TCQ18 Luật biển và luật hàng hải quốc tế 2.00 Bắt Buộc
10 TCS06 Lý luận về chứng cứ trong TTHS 2.00 Bắt Buộc
11 TCS14 Lý luận về định tội và hình phạt 2.00 Bắt Buộc
12 TCT04 Thủ tục giao đất 2.00 Bắt Buộc
13 TCT08 Pháp luật về cạnh tranh và chống đôc quyền 2.00 Bắt Buộc
14 TH001 Tin Học đại cương 3.00 Bắt Buộc
15 TM011 Luật thương mại Quốc tế 3.00 Bắt Buộc
16 TCQ11 Luật về các tổ chức quốc tế 2.00 Tự Chọn
17 TCS05 Giám định pháp y 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7196565
Đang online : 142
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC