Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HSCN509 Chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
2 HSCS505 Chính sách hình sự 2.00 Bắt Buộc
3 HSTP506 Những vấn đề hiện đại về tội phạm 2.00 Bắt Buộc
4 HSTRN507 Những vấn đề hiện đại về trách nhiệm hình sự 2.00 Bắt Buộc
5 HSTT508 Những vấn đề hiện đại về luật tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
6 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HSCM519 Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
2 HSPN518 Lý luận về phòng ngừa tội phạm 2.00 Bắt Buộc
3 HSQT520 Luật hình sự quốc tế 2.00 Bắt Buộc
4 HSTHA537 Lý luận và thực tiễn thi hành án hình sự 2.00 Bắt Buộc
5 HSCC527 Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
6 HSHP532 Hình phạt và quyết định hình phạt 2.00 Tự Chọn
7 HSLLDT531 Lý luận và thực tiễn về định tội danh 2.00 Tự Chọn
8 HSMGSS525 Chế định miễn, giảm trách nhiệm hình sự dưới góc độ so sánh luật 2.00 Tự Chọn
9 HSNT510 Nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
10 HSNTTT511 Nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
11 HSTPA526 Lý thuyết về tội phạm ẩn 2.00 Tự Chọn
12 HSTPKTSH533 Những vấn đề mới trong các tội phạm về sở hữu, kinh tế và chức vụ 2.00 Tự Chọn
13 HSTRT528 Tranh tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
14 HSTT516 Tình tiết loại trừ tính chất phạm tội của hành vi 2.00 Tự Chọn
15 HSTTÐT538 Lý luận và thực tiễn về định tội danh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 HSCTN524 Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên 2.00 Tự Chọn
3 HSHQ523 Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự 2.00 Tự Chọn
4 HSNNH517 Nạn nhân học 2.00 Tự Chọn
5 HSSS513 Luật hình sự so sánh 2.00 Tự Chọn
6 HSTNMT535 Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng, ma tuý ở Việt Nam 2.00 Tự Chọn
7 HSTTSS512 Luật tố tụng hình sự so sánh 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7211904
Đang online : 80
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC