Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCBS01 Hiến pháp và hành chính 3.00 Bắt Buộc
2 HCBS02 Hình sự và tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
3 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
4 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HSCN509 Chức năng cơ bản trong tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
2 HSCS505 Chính sách hình sự 2.00 Bắt Buộc
3 HSTP506 Những vấn đề hiện đại về tội phạm 2.00 Bắt Buộc
4 HSTRN507 Những vấn đề hiện đại về trách nhiệm hình sự 2.00 Bắt Buộc
5 HSTT508 Những vấn đề hiện đại về luật tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
6 HSBG516 Bắt, tạm giữ, tạm giam trong thực tiễn tố tụng hình sự 2.00 Tự Chọn
7 HSCT513 Thực hành quyền công tố trong tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
8 HSDT510 Định tội và quyết định hình phạt 2.00 Tự Chọn
9 HSHP514 Chế định tội phạm và hình phạt dưới góc độ so sánh luật 2.00 Tự Chọn
10 HSKS515 Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự 2.00 Tự Chọn
11 HSMG511 Miễn, giảm trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
12 HSMH512 Mô hình tố tụng hình sự Việt Nam theo yêu cầu cải cách tư pháp 2.00 Tự Chọn
13 HSMSTP517 Những vấn đề mới về một số tội phạm cụ thể 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HSCM519 Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hình sự 2.00 Bắt Buộc
2 HSGD521 Lý luận và thực tiễn về giai đoạn trong tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Bắt Buộc
3 HSPN518 Lý luận về phòng ngừa tội phạm 2.00 Bắt Buộc
4 HSQT520 Luật hình sự quốc tế 2.00 Bắt Buộc
5 HSBC523 Hoạt động bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam 2.00 Tự Chọn
6 HSDTTN527 Định tội đối với hành vi tham nhũng 2.00 Tự Chọn
7 HSPT529 Thi hành án phạt tù và vấn đề tái hòa nhập cộng đồng 2.00 Tự Chọn
8 HSTAQT530 Tòa án hình sự quốc tế 2.00 Tự Chọn
9 HSTN522 Phòng ngừa các tội phạm về tham nhũng và ma túy ở Việt Nam 2.00 Tự Chọn
10 HSTP524 Tương trợ tư pháp về hình sự và dẫn độ 2.00 Tự Chọn
11 HSVA528 Thủ tục giải quyết vụ án hình sự đối với người chưa thành niên 2.00 Tự Chọn
12 HSXP525 Định tội đối với các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm con người 2.00 Tự Chọn
13 HSXPSH526 Định tội đối với hành vi xâm phạm sở hữu và trật tự quản lý kinh tế 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 15648937
Đang online : 614
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC