Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDSCB01 Những vấn đề chung về Luật DS, tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 4.00 Bắt Buộc
2 LHC09 Luật Hành chính 4.00 Bắt Buộc
3 LHPCB1 Luật Hiến pháp 4.00 Bắt Buộc
4 LLCNN1 Lý luận về Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
5 LLCPL Lý luận về pháp luật 3.00 Bắt Buộc
6 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
7 TH005 Tin học ứng dụng 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
3 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
7 LDD03 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
8 LGH306 Logic học 2.00 Bắt Buộc
9 PLTM2 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
10 15LOGIC Logic học 2.00 Tự Chọn
11 XHH306 Xã hội học 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LDS03 Trách nhiệm DS ngoài HĐ và trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
3 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
4 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
6 LHS03 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
7 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
8 QNL307 Quản trị nhân sự 2.00 Bắt Buộc
9 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Bắt Buộc
10 15QTHC Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
11 15QTNS Quản trị nhân sự 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 SHTT1 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
6 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
8 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 20345049
Đang online : 39
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC