Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LDSCB01 Những vấn đề chung về Luật Dân sự, tài sản, quyền sở hữu và thừa kế 4.00 Bắt Buộc
2 LHC09 Luật Hành chính 4.00 Bắt Buộc
3 LHPCB1 Luật Hiến pháp 4.00 Bắt Buộc
4 LLCNN1 Lý luận về Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
5 LLCPL Lý luận về pháp luật 3.00 Bắt Buộc
6 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
7 TH005 Tin học ứng dụng 1.00 Tự Chọn
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
3 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
4 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
7 LDD03 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
8 LGH306 Logic học 2.00 Bắt Buộc
9 PLTM2 PL thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
10 15LOGIC Logic học 2.00 Tự Chọn
11 XHH306 Xã hội học 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LDS03 Trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
3 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
4 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
6 LHS03 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
7 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
8 15QTHC Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
9 15QTNS Quản trị nhân sự 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 SHTT1 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
6 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
7 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
8 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 8834741
Đang online : 603
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC