Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LOGIC Logic học 2.00 Bắt Buộc
2 HP005 Luật Hiến pháp 3.00 Bắt Buộc
3 LDSCB02 Những quy định chung về Luật dân sự, tài sản và thừa kế 3.00 Bắt Buộc
4 LHC10 Luật Hành chính 3.00 Bắt Buộc
5 LLCPL1 Lý luận về nhà nước và pháp luật 3.00 Bắt Buộc
6 LTM308 Pháp luật về chủ thể kinh doanh 3.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LDS02 Luật hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
2 15LHS02 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
3 15LHS03 Luật Hình sự phần chung 3.00 Bắt Buộc
4 15LLD Luật Lao động 3.00 Bắt Buộc
5 15LTC Luật Tài chính công 3.00 Bắt Buộc
6 BTTH01 Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3.00 Bắt Buộc
7 LCTRA Luật cạnh tranh 2.00 Bắt Buộc
8 PLTM2 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ 2.00 Bắt Buộc
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15CPQT Công pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
2 15LDS03 Trách nhiệm Dân sự ngoài Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường Nhà nước 2.00 Bắt Buộc
3 15TPQT1 Tư pháp quốc tế (Phần chung) 2.00 Bắt Buộc
4 15TTD Luật Tố tụng dân sự 3.00 Bắt Buộc
5 15TTHC Luật Tố tụng hành chính 2.00 Bắt Buộc
6 15TTHS Luật Tố tụng hình sự 3.00 Bắt Buộc
7 LDD03 Luật Đất đai 2.00 Bắt Buộc
8 LDT01 Luật đầu tư 2.00 Bắt Buộc
9 LHS03 Luật Hình sự phần các tội phạm 3.00 Bắt Buộc
10 LNH01 Luật Ngân hàng 2.00 Bắt Buộc
11 NCL303 Kỹ năng lập luận pháp lý 2.00 Bắt Buộc
12 QNL307 Quản trị nhân sự 2.00 Bắt Buộc
13 QNL308 Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Bắt Buộc
14 XDVB3 Kỹ năng soạn thảo văn bản 2.00 Bắt Buộc
15 15QTHC Quản trị hành chính văn phòng 2.00 Tự Chọn
16 15QTNS Quản trị nhân sự 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 4
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 15LMT Luật Môi trường 2.00 Bắt Buộc
2 15LTBG Pháp luật về lãnh thổ và biên giới quốc gia 2.00 Bắt Buộc
3 15PLTT Pháp luật về trọng tài thương mại 2.00 Bắt Buộc
4 15TPH Tội phạm học 2.00 Bắt Buộc
5 HNGD3 Luật Hôn nhân gia đình 2.00 Bắt Buộc
6 LBIEN Luật biển 2.00 Bắt Buộc
7 SHTT1 Luật Sở hữu trí tuệ 2.00 Bắt Buộc
8 TMQT2 Luật thương mại quốc tế 3.00 Bắt Buộc
9 TPQT2 Tư pháp Quốc tế (Phần riêng) 2.00 Bắt Buộc
10 TPQT4 Tư pháp quốc tế 3.00 Bắt Buộc
11 XDVB2 Xây dựng văn bản pháp luật 2.00 Bắt Buộc
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6618801
Đang online : 185
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC