Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCBS01 Hiến pháp và hành chính 3.00 Bắt Buộc
2 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCCH518 Cưỡng chế hành chính 2.00 Bắt Buộc
2 HCCN515 Quyền con người, quyền công dân 2.00 Bắt Buộc
3 HCDP514 Chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
4 HCLP505 Quyền lập pháp và hoạt động xây dựng pháp luật 2.00 Bắt Buộc
5 HCNP504 Những vấn đề cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
6 HCQH513 Quyền hành pháp và quản lý nhà nước 2.00 Bắt Buộc
7 HCQTP506 Quyền tư pháp 2.00 Bắt Buộc
8 HCTH516 Tài phán hành chính 2.00 Bắt Buộc
9 HCCC511 Cải cách hành chính 2.00 Tự Chọn
10 HCDVC512 Dịch vụ công 2.00 Tự Chọn
11 HCHD509 Kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử 2.00 Tự Chọn
12 HCHDCS507 Phân tích và hoạch định chính sách 2.00 Tự Chọn
13 HCKT508 Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật 2.00 Tự Chọn
14 HCST510 Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LNCKH502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 3.00 Bắt Buộc
2 HCCM530 Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng hành chính 2.00 Tự Chọn
3 HCCN521 Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật trong quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
4 HCCT520 Tổ chức và hoạt động của công chứng, chứng thực, luật sư 2.00 Tự Chọn
5 HCDP524 Chính quyền địa phương với việc bảo đảm thực hiện Hiến pháp và pháp luật 2.00 Tự Chọn
6 HCHG527 Hòa giải cơ sở trong việc giải quyết tranh chấp 2.00 Tự Chọn
7 HCHT522 Công tác hộ tịch của chính quyền địa phương 2.00 Tự Chọn
8 HCQL523 Kỹ năng quản lý và điều hành công sở 2.00 Tự Chọn
9 HCTCD519 Kỹ năng thực hành pháp luật tiếp công dân 2.00 Tự Chọn
10 HCTD528 Tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức ở địa phương 2.00 Tự Chọn
11 HCTQ529 Thẩm quyền của chính quyền địa phương trong lĩnh vực xây dựng 2.00 Tự Chọn
12 HCTT525 Thông tin trong quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
13 HCTT526 Thanh tra trong quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
14 HCVA517 Kỹ năng giải quyết vụ án hành chính 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 3089797
Đang online : 172
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC