Hệ đào tạo : Loại hình đào tạo :
Khoa quản lý : Ngành đào tạo :
Khóa học : Chương trình đào tạo :
 
Học kỳ 1
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCLP505 Quyền lập pháp và hoạt động xây dựng pháp luật 2.00 Bắt Buộc
2 HCNP504 Những vấn đề cơ bản và hiện đại về nhà nước và pháp luật 2.00 Bắt Buộc
3 HCQH513 Quyền hành pháp và quản lý nhà nước 2.00 Bắt Buộc
4 HCQLNN524 Cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước 2.00 Bắt Buộc
5 HCQTP506 Quyền tư pháp 2.00 Bắt Buộc
6 LHTL504 Triết học - Logic học 4.00 Bắt Buộc
Học kỳ 2
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 HCCH518 Cưỡng chế hành chính 2.00 Bắt Buộc
2 HCCN515 Quyền con người, quyền công dân 2.00 Bắt Buộc
3 HCDP514 Chính quyền địa phương 2.00 Bắt Buộc
4 HCTH516 Tài phán hành chính 2.00 Bắt Buộc
5 HCGP507 Những giá trị cơ bản của các học thuyết về nhà nước và pháp luật 2.00 Tự Chọn
6 HCGTPL526 Giải thích pháp luật 2.00 Tự Chọn
7 HCHS512 Luật Hành chính so sánh 2.00 Tự Chọn
8 HCHÐ525 Hợp đồng hành chính 2.00 Tự Chọn
9 HCPC520 Phân cấp trong quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
10 HCQLNN527 Quyết định quản lý nhà nước 2.00 Tự Chọn
11 HCSS503 Luật Hiến pháp so sánh 2.00 Tự Chọn
12 HCTP508 Tài phán hành chính so sánh 2.00 Tự Chọn
Học kỳ 3
STTMã học phầnTên học phầnSố tín chỉLoại học phần
1 LHPP502 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học 2.00 Bắt Buộc
2 HCBC510 Bầu cử trong nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
3 HCCCVC532 Công vụ và pháp luật về công chức, viên chức 2.00 Tự Chọn
4 HCCQDC528 Cơ quan dân cử trong Nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
5 HCCQHC529 Cơ quan hành chính trong Nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
6 HCCQTP530 Cơ quan tư pháp trong Nhà nước pháp quyền 2.00 Tự Chọn
7 HCKNTC533 Pháp luật về khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện hành chính 2.00 Tự Chọn
8 HCTPHP531 Trách nhiệm hiến pháp và tài phán hiến pháp 2.00 Tự Chọn
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7243189
Đang online : 2031
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC