[Đăng ngày: 30/07/2021]
Tải về để xem: LỊCH HỌC CHI TIẾT, DANH SÁCH SINH VIÊN,...

Căn cứ kết quả đăng ký và số lượng sinh viên đăng ký từng học phần đủ điều kiện mở lớp theo quy định, Phòng Đào tạo thông báo tổ chức các lớp học phần trong học kỳ như sau:

1. Tổ chức các lớp học phần trong học kỳ hè dành cho sinh viên đại trà

a) Các học phần tổ chức giảng dạy cho sinh viên văn bằng 1 và văn bằng 2:

Stt

Mã HP

Tên học phần

STC

Đơn vị

thực hiện

SV

VB1

SV

VB2

Liên thông

Cộng

SV

Số lớp

1.

LGH301

Logic học

2

Khoa KHCB

226

61

-

287

2

2.

PL209

Lý luận về Nhà nước và pháp luật[1]

3

Khoa luật Hành chính

135

-

-

135

1

3.

TR105

Triết học Mác Lênin[2]

3

Khoa KHCB

130

-

-

130

1

4.

LTM308

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

3

Khoa luật Thương mại

96

23

-

119

1

5.

KT203

Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin[3]

2

Khoa KHCB

111

-

-

111

1

6.

HP401

Luật Hiến pháp

3

Khoa luật Hành chính

92

5

-

97

1

7.

TIN301

Tin học đại cương

2

Trung tâm CNTT

74

-

-

74

1

8.

LTM303

Pháp luật thương mại hàng hoá và dịch vụ

2

Khoa luật Thương mại

40

30

-

70

1

 Cộng:

20

 

904

119

0

1.023

9

b) Các học phần tổ chức giảng dạy cho sinh viên lớp Liên thông ngành Luật khóa 1:

Stt

Mã HP

Tên học phần

STC

Đơn vị

thực hiện

SV

VB1

SV

VB2

Liên thông

Cộng

SV

Số lớp

1.

TTH301

Luật Tố tụng hình sự

3

Khoa luật Hình sự

5

5

54

64

1

2.

LHC304

Luật Tố tụng hành chính

2

Khoa luật Hành chính

9

10

54

73

1

3.

VBP301

Xây dựng văn bản pháp luật

2

Khoa luật Hành chính

13

9

54

76

1

4.

LTH301

Luật Thuế

2

Khoa luật Thương mại

6

-

50

56

1

5.

LNH301

Luật Ngân hàng

2

Khoa luật Thương mại

2

6

53

61

1

6.

CLC336

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

1

Khoa luật Dân sự

-

-

43

43

1

 Cộng:

12

 

35

30

308

373

6

* Lưu ý: Ngoài những sinh viên đã đăng ký học theo nguyện vọng trước đó và đã được Trường bố trí học, học ghép (có danh sách kèm theo) theo lớp học phần có mở lớp tại mục 1a mục 1b, sinh viên hệ chính quy khác nếu có nguyện vọng học 1 trong 14 học phần có mở lớp được đăng ký bổ sung đến hết ngày 08/8/2021 theo hình thức trực tuyến tại link sau: https://tinyurl.com/4z94p8h6.

2. Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập:

a) Đối với các học phần quy định tại điểm a mục 1: từ ngày 02/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021 (có lịch học chi tiết của từng học phần kèm theo).

b) Đối với các học phần quy định tại điểm b mục 1: từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 30/9/2021 (có lịch học chi tiết của từng học phần kèm theo).

c) Hình thức giảng dạy, học tập: Trực tuyến bằng phần mềm Zoom cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường (XEM HƯỚNG DẪN HỌC TRỰC TUYẾN: TẠI ĐÂY).

3. Học phí, thời hạn và hình thức đóng học phí

a) Học phí áp dụng: theo mức học phí của học kỳ 2 năm học 2020-2021. Mức học phí cụ thể của từng lớp thực hiện như sau:

Stt

Khóa học

Học phí áp dụng

1.

Đại học chính quy văn bằng 1 ngành Luật, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh văn bằng 1 (khóa 41 trở về trước)

360.000đ/01 tín chỉ

2.

Đại học chính quy văn bằng 1 ngành Luật, Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh văn bằng 1 (khóa 42, 43, 44, 45)

550.000đ/01 tín chỉ

3.

Đại học chính quy văn bằng 1 ngành Anh văn pháp lý

1.110.000đ/01 tín chỉ

4.

Đại học Chính quy văn bằng 2 ngành Luật

610.000đ/01 tín chỉ

b) Thời hạn đóng học phí: sau khi có thông báo mở lớp học phần, sinh viên đã đăng ký học thành công và học phần đăng ký đã được Trường mở lớp đóng học phí từ ngày 09/8/2021 đến hết ngày 31/8/2021 hoặc trước khi thi tối thiểu 02 tuần.

c) Hình thức đóng học phí: chuyển khoản.

Để việc đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản đảm bảo chính xác, đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

* Bước 1: Kiểm tra kết quả đăng ký học phần và học phí. Theo đó, sinh viên dùng tài khoản cá nhân được Trường cấp để truy cập vào trang: http://daotao.hcmulaw.edu.vn/, sau đó chọn mục Sinh viên/ Thông tin học phí (chọn đúng năm học 2020-2021, học kỳ 3) để biết các học phần, số tín chỉ đã đăng ký thành công và số tiền học phí cần phải đóng.

Trường hợp không kiểm tra được hoặc kiểm tra nhưng không thấy kết quả hiển thị hoặc hiển thị không đúng với nguyện vọng đã đăng ký hoặc có thắc mắc khác liên quan đến việc đăng ký học hè, đề nghị sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo qua số điện thoại: 0283.9400989 (số nhánh 112) gặp thầy Nguyễn Quốc Hùng hoặc gửi mail tới: nqhung@hcmulaw.edu.vn (Tiêu đề gửi mail: Đề nghị hỗ trợ việc đăng ký học phần HK3NH20-21. Các thông tin cần có khi gửi mail: Họ và tên; Mã số sinh viên; Lớp; Số điện thoại liên lạc; Nội dung đề nghị: …).

* Bước 2: Thực hiện việc chuyển khoản theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

- Số tài khoản: 1900201447071

- Tại Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh (Lưu ý: Trường hợp tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh NAPAS 247 không hỗ trợ thực hiện, xuất hiện lỗi như: "Giao dịch bị từ chối bổi ngân hàng hưởng thụ", sinh viên vui lòng thực hiện chuyển khoản theo tính năng chuyển khoản liên ngân hàng hoặc chuyển khoản thường)

- Nội dung chuyển khoản: MSSV-Họ và tên-Số diện thoại-HK3NH2021-Mã HP đăng ký” (sinh viên phải ghi không bỏ dấu đầy đủ và chính xác theo cú pháp này).

+ Nếu sinh viên đóng học phí cho học phần thì tại mục “Mã MH đăng ký” ghi đúng Mã của học phần đã đăng ký. Ví dụ: 1953801010123-Nguyen Van A-0123456789- HK3NH2021-NLM11;

+ Nếu sinh viên đóng học phí cho học phần thì tại mục “Mã MH đăng ký” ghi đúng Mã của học phần đã đăng ký 1-2. Ví dụ: 1953801010123-Nguyen Van A-0123456789- HK3NH2021-NLM11-LGH301;

+ Nếu sinh viên đóng học phí cho học phần thì tại mục “Mã MH đăng ký” ghi đúng Mã của học phần đã đăng ký 1-2-3. Ví dụ: 1953801010123-Nguyen Van A-0123456789- HK3NH2021-NLM11-LGH301-HP401.

- Khi học phí thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị sinh viên giữ lại chứng từ chuyển tiền, hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản thành công để có cơ sở đối chiếu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về sau (nếu có);

- Sinh viên đã đăng ký học nếu không đóng học phí hoặc đã đóng học phí nhưng không tham gia học, thi sẽ bị mặc định điểm 0 cho học phần đó trong học kỳ 3 năm học 2020-2021./.[1] Dành cho sinh viên đăng ký học lại, cải thiện học phần: Lý luận về Nhà nước và pháp luật hoặc Lý luận về Nhà nước (Số ĐVHT: 2) hoặc, và Lý luận về pháp luật (Số ĐVHT: 3);

[2] Dành cho sinh viên đăng ký học lại, cải thiện học phần: Triết học Mác Lênin hoặc Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP1 (STC: 2);

[3] Dành cho sinh viên đăng ký học lại, cải thiện học phần: Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin hoặc Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2 (STC: 3);
Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6174227
Đang online : 198
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC