[Đăng ngày: 28/02/2019]

Tải về để xem:
Nội dung thông báo chi tiết

THÔNG BÁO

Về việc triển khai cho sinh viên hệ chính quy đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học các học phần tự hoàn thiện trong học kỳ 2 năm học 2018 - 2019


Ngày 20/12/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 93/QĐ-ĐHL thông qua kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018-2019 đối với sinh viên các hệ đang theo học tại trường và các cơ sở liên kết. Trên cơ sở đó, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học lại, học cải thiện điểm và học các học phần tự hoàn thiện đối với sinh viên hệ chính quy đang trong thời hạn theo học tại trường như sau:

1. Đối với việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm

1.1. Đối tượng áp dụng

a) Đăng ký học lại: áp dụng cho sinh viên văn bằng 1 và văn bằng 2 các khóa, có học phần đã học nhưng chưa đạt yêu cầu.

b) Đăng ký học cải thiện điểm: chỉ áp dụng đối với sinh viên các khóa học theo học chế tín chỉ (văn bằng 1), có học phần đã học đạt từ điểm C trở xuống điểm D (từ 4,0 đến 6,0 tính theo thang điểm 10)

1.2. Cách thức, thời gian đăng ký và đóng học phí

a) Cách thức đăng ký: Sinh viên cần theo dõi lịch học của học kỳ, xác định học phần học lại/ cải thiện, lớp đăng ký học và chủ động đi học ngay từ khi bắt đầu học kỳ. Sau đó, đăng ký bằng cách dùng tài khoản cá nhân đã được nhà trường cấp để đăng ký trực tuyến tại: http://daotao.hcmulaw.edu.vn theo thời hạn quy định.

b) Thời gian đăng ký:

- Đối với các lớp thuộc chương trình đào tạo đại trà: Phải đăng ký từ 14h00 ngày 22/01/2019 đến 16h00 ngày 01/3/2019 và liên hệ đóng học phí chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 01/3/2019 (thứ 6);

- Đối với các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao (tăng cường tiếng Anh, tăng cường tiếng Pháp và tăng cường tiếng Nhật): Phải đăng ký từ 14h00 ngày 05/3/2019 đến 16h00 ngày 11/3/2019 và liên hệ đóng học phí chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 11/3/2019 (thứ 6).

- Đối với các lớp thuộc chương trình đào tạo văn bằng 2: Phải đăng ký và đóng học phí chậm nhất 01 tuần trước khi môn học được bắt đầu.

c) Đóng học phí: sinh viên liên hệ đóng trực tiếp tại phòng Thủ quỹ - Phòng B.104, cơ sở Nguyễn Tất Thành (không chuyển khoản qua ngân hàng).

2. Đối với việc đăng ký học các học phần sinh viên tự hoàn thiện

2.1. Đối tượng áp dụng: sinh viên văn bằng 2 lớp 10A, lớp 10B và các khóa trước chưa đăng ký tham gia học hoặc đã đăng ký học nhưng chưa đạt.

2.2. Các học phần tổ chức giảng dạy trong học kỳ:

Stt

Tên học phần

Lớp tổ chức giảng dạy

  1.  

Quản trị nhân sự

10B-VB2CQ

  1.  

Quản trị hành chính văn phòng

10B-VB2CQ

  1.  

Xã hội học

11A-VB2CQ

  1.  

Logic học

11A -VB2CQ

2.3. Cách thức và thời gian đăng ký: Sinh viên viên đăng ký theo danh sách thông qua Ban cán sự lớp từ ngày 14/01/2019 đến ngày 08/3/2019. Ban cán sự lớp tổng hợp và nộp lại danh sách sinh viên đăng ký cho Phòng Đào tạo (thông qua cán bộ Quản lý lớp) chậm nhất là ngày 15/3/2019.

2.4. Thời gian và địa điểm học: Dự kiến bắt đầu học từ ngày 25/3/2019 (lịch học không trùng với các ngày học chính khóa của lớp có học phần tổ chức trong học kỳ) tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. Lịch học và thi cụ thể sẽ được Phòng Đào tạo thông báo sau.

* Lưu ý: Nhà trường không giải quyết bất cứ trường hợp nào đăng ký và đóng học phí học lại, cải thiện, tự hoàn thiện trễ hạn. Những sinh viên đã đăng ký học nhưng không đóng học phí hoặc đã đóng học phí nhưng không tham gia học sẽ bị mặc định điểm 0 cho học phần đó trong học kỳ 2 năm học 2018-2019./.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7243841
Đang online : 2008
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC