[Đăng ngày: 15/10/2022]

Thực hiện kế hoạch số: 786/TB-ĐHL ngày 26/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc xét tuyển sinh viên khoá 47 vào học các lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; căn cứ kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh và/hoặc chứng chỉ quốc tế (ngoại ngữ/SAT), nguyện vọng đăng ký của sinh viên và chỉ tiêu đã được Nhà trường thông báo (chỉ áp dụng đối với lớp chất lượng cao ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị - Luật và Luật; không áp dụng đối với lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật), nay Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển vào học các lớp Chất lượng cao như sau:

1. Điều kiện xét tuyển, tình hình đăng ký và xét tuyển

1.1. Điều kiện xét tuyển sinh viên vào học theo chương trình đào tạo Chất lượng cao:

a) Có đơn đăng ký học;

b) Được xét miễn điều kiện ngoại ngữ đầu vào (sinh viên đã đạt chuẩn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật hoặc không yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu vào) hoặc có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào đạt chuẩn theo quy định (điểm được đánh giá theo chuẩn chương trình TOEIC quốc tế của VASS) phù hợp với chỉ tiêu đã được Nhà trường thông báo.

1.2. Tình hình đăng ký và kết quả xét tuyển               

Stt

Tên chương trình chất lượng cao theo ngành/ nhóm ngành

Số lượt nguyện vọng đăng ký

Điểm chuẩn

TOEIC hoặc tương đương

Điểm chuẩn

IELTS

Số sinh viên trúng tuyển

Số lớp

mở

1.

Luật, giảng bằng tiếng Anh

59

>= 600

>=5.5

27

1

2.

Luật, nhóm TM-DS-QT

319

>= 470

>=4.5

221

5

3.

Luật, nhóm HC-TP

155

>= 450

>=4.5

47

1

4.

Luật, tăng cường tiếng Pháp

79

Không yêu cầu

45

1

5.

Luật, tăng cường tiếng Nhật

63

Không yêu cầu

36

1

6.

Quản trị - Luật

88

>= 450

>=4.5

86

2

7.

Quản trị kinh doanh

25

>= 450

>=4.5

23

1

Cộng:

788

-

475

12

2. Bố trí lớp học và lịch học cụ thể của các lớp (tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4)

Stt

Ngành/ Lớp chất lượng cao

Ký hiệu lớp

Buổi

học

Giảng đường

Sĩ số lớp

Sức chứa

1.

Lớp CLC được giảng dạy bằng tiếng Anh

145-CLC47(TA)

Chiều

A.502NTT

27

30

2.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47A

145-CLC47(A)

Sáng

A.702NTT

45

50

3.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47B

145-CLC47(B)

Chiều

B.301NTT

45

50

4.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47C

145-CLC47(C)

Sáng

A.503NTT

45

50

5.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47D

145-CLC47(D)

Sáng

A.705NTT

47

50

6.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47E

145-CLC47(E)

Chiều

A.702NTT

38

50

7.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K47F

145-CLC47(F)

Sáng

A.305NTT

38

50

8.

Lớp CLC tăng cường tiếng Pháp K47

146-AUF47

Sáng

A.710NTT

45

50

9.

Lớp CLC tăng cường tiếng Nhật K47

147-CJL47

Chiều

A.709NTT

36

40

10.

Lớp CLC ngành Quản trị - Luật K47A

145-CLC47QTL(A)

Sáng

A.403NTT

42

50

11.

Lớp CLC ngành Quản trị - Luật K47B

145-CLC47QTL(B)

Chiều

A.601NTT

44

50

12.

Lớp CLC ngành Quản trị kinh doanh K47

145-CLC47(QTKD)

Chiều

A.708NTT

23

50

Cộng:

475

570

3. Một số lưu ý:

- Những sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh chưa đủ chuẩn theo quy định tại mục 1.2 nhưng vẫn còn nguyện vọng theo học lớp chất lượng cao thì làm đơn cam kết, nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) để được Nhà trường bồi dưỡng trình độ tiếng Anh trước khi vào học chính thức;

- Thông tin tiếp nhận phản hồi kết quả xét tuyển của sinh viên (nếu có): sinh viên thực hiện phản hồi trực tuyến qua link: https://forms.gle/Uf8n3bWtJZqBLMk56, trước 24g00 ngày 16/10/2022 (chủ nhật)./.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7211969
Đang online : 82
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC