[Đăng ngày: 27/09/2022]

Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên Khóa 42 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 43 (ngành Luật, Luật Thương mại quốc tế, ngành Ngôn ngữ Anh và ngành Quản trị kinh doanh) biết kế hoạch cấp/ nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh; và bản chính bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, bảng điểm tích lũy toàn khóa học đối với những sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cử nhân như sau:

1. Thời gian và địa điểm nhận bản chính bằng tốt nghiệp cử nhân:

1.1. Đợt cấp bằng tập trung theo kế hoạch:

a) Thời gian: Ngày 30/9/2022 (thứ 6).

- Buổi sáng: từ 08g00-11g00;

- Buổi chiều: từ 13g30-16g30.

Thứ

Buổi

Giảng đường

Sinh viên thuộc ngành/ khoa/ lớp

Số lượng

Thứ 6

Sáng

C.203

Quản trị - Luật K42 (đại trà và chất lượng cao)

155

C.204

Chất lượng cao ngành Luật K43 (tất cả các lớp)

163

C.205

Quản trị kinh doanh K43 (đại trà và chất lượng cao)

và Luật Thương mại quốc tế 43

160

C.206

Luật Hình sự K43 + Ngôn ngữ Anh 43

150

Cộng:

628

Thứ 6

Chiều

C.203

Luật Thương mại K43

193

C.204

Luật Dân sự K43

173

C.205

Luật Quốc tế K43

148

C.206

Luật Hành chính K43

141

Cộng:

655

Tổng cộng:

1.282

b) Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. Các đợt phát bằng ngoài kế hoạch: sinh viên chưa nhận bằng tốt nghiệp theo đợt cấp bằng tập trung theo quy định tại mục 1.1, sẽ nhận bản chính bằng tốt nghiệp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (Phòng A.102) vào các ngày thứ 5 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 06/10/2022 (sáng từ 08g00-11g00, chiều từ 13g30-16g30) hoặc khi có thông báo khác. Nếu các ngày trên rơi vào ngày nghỉ theo quy định, thì việc phát bằng sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

1.3. Một số yêu cầu đối với người được cấp bằng, người liên hệ nhận bằng tốt nghiệp:

- Người trực tiếp đến Trường nhận bằng tốt nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Trường;

- Sinh viên đến nhận bằng tốt nghiệp phải mang theo thẻ sinh viên (thẻ có đóng dấu đỏ của Trường), nếu không có thẻ sinh viên thì phải mang theo 1 bản photo CMND/CCCD có đủ 2 mặt (mặt trước ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên) kèm bản chính để đối chiếu;

- Người nhận bằng tốt nghiệp trực tiếp ký vào Sổ cấp bằng. Trường hợp sinh viên không trực tiếp đến nhận bằng mà nhờ người khác nhận thay thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (đã được công chứng hoặc chứng thực);

- Khi nhận bằng tốt nghiệp, người nhận bằng cần kiểm tra lại các dữ liệu trên văn bằng như: Họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngành đào tạo; năm tốt nghiệp; hạng tốt nghiệp; chữ ký, chức danh của người ký bằng và đóng dấu đỏ của Trường,… trước khi ký nhận bằng. Nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho người cấp phát văn bằng để có biện pháp xử lý.

2. Việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm tích lũy toàn khóa học cho sinh viên

2.1. Đối tượng được cấp: tất cả sinh viên được cấp bằng (theo Quyết định số 994/QĐ-ĐHL ngày 30/8/2022 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh). Sinh viên được đăng ký cấp bản sao và bảng điểm tích lũy toàn khóa học theo nguyện vọng cá nhân (không hạn chế số lượng) và phải đóng phí theo quy định.

2.2. Hình thức đăng ký: sinh viên đăng ký trực tuyến theo link dưới đây:

https://forms.gle/fpRMeC2p7JvS4W4j8

2.3. Thời gian đăng ký và cấp, nhận bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm

a) Thời gian đăng ký: từ ngày 25/9/2022 đến hết ngày 26/9/2022 (thứ 2).

b) Thời gian cấp, nhận: sinh viên nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo (cơ sở Nguyễn Tất Thành) khi nhận bằng tốt nghiệp chính thức theo thời gian quy định tại mục 1.1.

3. Việc nhận chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng - An ninh

2.1. Đối tượng được nhận chứng chỉ: tất cả sinh viên đã tham gia học, thi và đủ điều kiện được cấp chứng chỉ của đợt tháng 6/2019 theo kế hoạch của Trường.

2.2. Thời gian và địa điểm nhận chứng chỉ: theo quy định tại mục 1.1. Riêng những sinh viên chưa đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng nhưng không đến nhận trong khoảng thời gian này, sẽ nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo vào ngày thứ 5 hằng tuần, bắt đầu từ ngày 06/10/2022 đến 10/11/2022 (sáng từ 08g00-11g00, chiều từ 13g30-16g30). Nếu các ngày trên rơi vào ngày nghỉ theo quy định, thì việc phát chứng chỉ sẽ được thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan và sinh viên tốt nghiệp các ngành, khoa, lớp nói trên theo dõi và thực hiện theo thông báo./.


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7212228
Đang online : 68
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC