[Đăng ngày: 05/07/2024]

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy (văn bằng 1 và văn bằng 2) đăng ký học lại, học cải thiện điểm trong học kỳ hè (học kỳ 3) năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng áp dụng: áp dụng cho sinh viên các lớp hình thức đào tạo chính quy các khóa đang trong thời hạn được theo học tại Trường, có học phần đã học từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 trở về trước nhưng chưa đạt yêu cầu (bị điểm F) muốn được học lại hoặc/và có kết quả đã đạt từ điểm C trở xuống điểm D (từ 4,0 đến 6,0 tính theo thang điểm 10) muốn được học cải thiện điểmRiêng sinh viên các khóa tuyển sinh từ năm 2021 trở về sau được đăng ký học cải thiện điểm theo nhu cầu (đã đạt từ điểm 4,0 trở lên theo thang điểm 10).

2. Thời gian và cách thức, quy trình đăng ký

2.1. Thời gian đăng ký: từ ngày 05/7/2024 đến 24g00 ngày 10/7/2024 (thứ Tư);

2.2. Cách thức, quy trình đăng ký trực tuyến:

v Bước 1: sinh viên xác định học phần có nguyện vọng trong học kỳ hè;

v Bước 2: sinh viên truy cập vào link để đăng ký học phần trực tuyến trong thời gian quy định tại mục 2.1 mục này. Cụ thể:

-          Các lớp Đại trà đăng ký tại: https://forms.gle/bangdf8KdZaPBrKN6

-        Các lớp Chất lượng cao đăng ký tại: https://forms.gle/QPg2utYF7xEDK1Ho7

* Lưu ý: căn cứ kết quả đăng ký của sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ bố trí lớp học cho những học phần có tối thiểu 30 sinh viên đăng ký, trước 17g00 ngày 12/7/2024 (thứ Sáu).

v Bước 3: sinh viên truy cập vào trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn dùng tài khoản cá nhân (đã được Trường cấp) để kiểm tra lại kết quả đăng ký từ ngày 15/7/2024 (thứ Hai).

3. Học phí, hình thức và thời hạn đóng học phí

3.1. Học phí áp dụng: mức học phí cụ thể của từng lớp, ngành theo đúng mức thu phí học lại của học kỳ 2 năm học 2023-2024 các khóa (đính kèm theo thông báo này).

3.2. Thời hạn đóng: từ ngày 22/7/2024 đến trước 16g00 ngày 26/7/2024 (thứ Sáu).

3.3. Hình thức đóng: trực tiếp hoặc chuyển khoản.

v Hình thức 1: trực tiếp tại Phòng Thủ quỹ (Phòng B.105A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

v Hình thức 2: chuyển khoản.

Để việc đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản đảm bảo chính xác, đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

- Bước 1: Kiểm tra kết quả đăng ký học phần và học phí. Theo đó, từ ngày 15/7/2024 (thứ Hai) sinh viên dùng tài khoản cá nhân đã được Trường cấp để truy cập vào trang website: http://daotao.hcmulaw.edu.vn/, sau đó chọn mục Sinh viênThông tin học phí (chọn đúng năm học 2023-2024, học kỳ 3) để biết các học phần, số tín chỉ đã đăng ký thành công và số tiền học phí cần phải đóng.

- Bước 2: Thực hiện việc chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 1900201447071

+ Tại ngân hàng: Agribank - CN. Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung chuyển khoản: “MSSV[]Họ và tên[]Số diện thoại[]HLHK3NH2324[]Mã học phần đăng ký”. Giữa các thông tin MSSV với họ và tên sinh viên; giữa họ và tên sinh viên với số điện thoại; giữa số điện thoại với HLHK3NH2324; giữa HLHK3NH2324 với mã học phần đăng ký; giữa các mã học phần với nhau phải có 1 khoảng trắng (cách). Theo đó:

  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 1 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK3NH2324[]Ten MHP1”;
  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 2 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK3NH2324[]Ten MHP1[]Ten MHP2”;
  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 3 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK3NH2324[]Ten MHP1[]Ten MHP2[]Ten MHP3”;
  • o …
  • o  Ví dụ (sinh viên đăng ký 3 học phần): [2053801010123 Nguyen Van A 123456789 HLHK3NH2324 TR10502 PL20902 HP40101]. Trong đó: TR10502 là Ten MHP1 (Triết học Mác Lênin); PL20902 là Ten MHP2 (Lý luận về Nhà nước và pháp luật); HP40101 là Ten MHP3 (Luật Hiến pháp),…

- Một số lưu ý khi chuyển khoản:

+ Sinh viên phải ghi đầy đủ và chính xác theo cú pháp này, không có dấu;

+ Trường hợp tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh không hỗ trợ thực hiện, sinh viên chuyển sang thực hiện theo tính năng chuyển khoản liên ngân hàng hoặc chuyển khoản thường;

+ Khi đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị sinh viên giữ lại chứng từ chuyển tiền, hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản thành công để có cơ sở đối chiếu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về sau (nếu có).

4. Thời gian và hình thức tổ chức học

4.1. Thời gian học (dự kiến): từ 15/7/2024 đến 11/8/2024 (lịch học chi tiết sẽ được Phòng Đào tạo công bố trước 17g00 ngày 14/7/2024);

4.2. Hình thức tổ chức học: tùy vào tình hình đăng ký của sinh viên, Trường sẽ quyết định tổ chức học trực tiếp (trên giảng đường) hoặc/và trực tuyến (học qua zoom).

4.3. Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

5. Thời gian và địa điểm thi kết thúc học phần

5.1. Thời gian: sau ngày 25/8/2024 (Phòng Đào tạo sẽ công bố lịch thi trước 11/8/2024).

5.2. Địa điểm: trực tiếp tại Trường (cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4).

6. Một số lưu ý đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện

6.1. Trong quá trình đăng ký học lại, học cải thiện và đóng học phí nếu gặp các vướng mắc liên quan đến các vấn đề cụ thể cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

- Đối với việc đăng ký học: liên hệ Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 0283.9400989 (số nội bộ: 112) hoặc gửi thông tin qua email: nqhung@hcmulaw.edu.vn (thầy Nguyễn Quốc Hùng) để được hướng dẫn, xử lý;

- Đối với việc đóng học phí: liên hệ Phòng Thủ quỹ theo số điện thoại: 0283.9400989 (số nội bộ: 132) hoặc gửi thông tin qua email: pthnguyen@hcmulaw.edu.vn (cô Phan Thị Hồng Nguyên) để được hướng dẫn, xử lý.

- Khi gửi email cần có các thông tin sau:

+ Tiêu đề gửi mail, sinh viên ghi theo cú pháp sau: [Đề nghị hỗ trợ đăng ký/ đóng học phí học lại, học cải thiện HK3NH23-24].

+ Nội dung gửi mail:

  • Họ và tên sinh viên:
  • Mã số sinh viên:
  • Lớp:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung:

6.2. Những sinh viên đã đăng ký và đã được bố trí lớp học, nếu không tham gia học và thi sẽ bị mặc định điểm 0 cho học phần đó trong học kỳ 3 năm học 2023-2024./.

MỨC THU PHÍ HỌC LẠI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

STT

Hệ đào tạo

Mức thu

 

I

CHÍNH QUY K 44, 45 VÀ CÁC KHÓA TRƯỚC

 

1

CQ VB1

 590.000  

 

2

CQ QTL VB1

520.000  

 

3

CQ CLC K44-45 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)

1.470.000  

 

4

CQ CLC QTL K 44, 45

1.450.000  

 

5

Anh văn pháp lý K 45, 46

1.030.000  

 

II

CHÍNH QUY K 46, 47, 48

 

1

CQ VB1 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)

910.000  

 

2

CQ VB1 QTL K46, 47

960.000  

 

3

CQ CLC K46, 47 (ngành Luật, Quản trị kinh doanh)

1.840.000  

 

4

CQ CLC QTL K46, 47

1.930.000  

 

5

CQ CLC Tiếng Anh K46, 47, 48

1.840.000  

 

6

Anh văn pháp lý tất cả các khóa

1.030.000  

 

III

CQ VB2 

 

1

CQ VB2

1.040.000

 

IV

VLVH CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2020-2021 TRỞ VỀ TRƯỚC 

 

1

VLVH VB1 4 năm tại trường

670.000

 

2

VLVH CLC 4 năm

670.000

 

3

VLVH NCXH VB 1 4 nam

670.000

 

4

VLVH VB2 3 năm tại trường

810.000

 

5

VLVH VB2 3 năm NCXH

810.000

 

IV

VLVH CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2021-2022 VÀ CÁC KHÓA SAU 

 

1

VLVH VB1 4,5 năm tại trường

870.000

 

2

VLVH CLC 4,5 năm

870.000

 

3

VLVH NCXH VB 1 4,5 năm

870.000

 

4

VLVH VB2 3 năm tại trường

870.000

 

5

VLVH VB2 3 năm NCXH

870.000

 

V

 SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2020-2021 VỀ TRƯỚC

 

1

CQ VB1 nước ngoài

590.000

 

2

VLVH VB1 nước ngoài

670.000

 

3

CQ CLC nước ngoài

1.470.000

 

4

CQ CLC QTL nước ngoài

1.450.000

 

5

CQ VB2 nước ngoài

1.040.000

 

6

SV Lào - Sở GDĐT TP.HCM -

590.000

 

VI.

SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI CÁC KHÓA TUYỂN SINH TỪ 2021-2022 VÀ CÁC KHÓA SAU

 

1

CQ VB1 nước ngoài

910.000

 

2

VLVH VB1 nước ngoài

870.000

 

3

CQ CLC nước ngoài

1.840.000

 

4

CQ CLC QTL nước ngoài

1.930.000

 

5

CQ VB2 nước ngoài

1.040.000

 

6

VLVH VB2 nước ngoài

870.000

 

7

SV Lào - Sở GDĐT TP.HCM -

910.000

 
Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7255846
Đang online : 181
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC