[Đăng ngày: 01/08/2023]
Tải về để xem

Một số lưu ý:

1. Học phí áp dụng: mức học phí cụ thể của từng lớp, ngành thực hiện theo Quyết định số 1651/QĐ-ĐHL ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc mức thu phí học lại năm học 2022 - 2023 các khóa (đính kèm theo thông báo này).

2. Thời hạn đóng:

+ Chuyển khoản: trước 16g00 ngày 04/8/2023 (thứ 6); hoặc

+ Trực tiếp: trước 16g00 ngày 08/8/2023 (thứ 3).

3. Hình thức đóng: trực tiếp hoặc chuyển khoản.

v Hình thức 1: trực tiếp tại Phòng Thủ quỹ (Phòng B.105A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

v Hình thức 2: chuyển khoản.

Để việc đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản đảm bảo chính xác, đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

Bước 1: Kiểm tra kết quả đăng ký học phần và học phí. Theo đó, từ ngày 31/7/2023 (thứ 2) sinh viên dùng tài khoản cá nhân đã được Trường cấp để truy cập vào trang website: http://daotao.hcmulaw.edu.vn/, sau đó chọn mục Sinh viênThông tin học phí (chọn đúng năm học 2022-2023, học kỳ 3) để biết các học phần, số tín chỉ đã đăng ký thành công và số tiền học phí cần phải đóng.

Bước 2: Thực hiện việc chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 1900201447071

+ Tại ngân hàng: Agribank - CN. Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung chuyển khoản: “MSSV[]Họ và tên[]Số diện thoại[]HLHK3NH2223[]Mã học phần đăng ký”. Giữa các thông tin MSSV với họ và tên sinh viên; giữa họ và tên sinh viên với số điện thoại; giữa số điện thoại với HLHK3NH2223; giữa HLHK3NH2223 với mã học phần đăng ký; giữa các mã học phần với nhau phải có 1 khoảng trắng (cách). Theo đó:

o Nếu sinh viên đóng học phí cho 1 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]H HLHK3NH2223[]Ten MHP1”;

o Nếu sinh viên đóng học phí cho 2 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK3NH2223[]Ten MHP1[]Ten MHP2”;

o Nếu sinh viên đóng học phí cho 3 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK3NH2223[]Ten MHP1[]Ten MHP2[]Ten MHP3”;

o 

o  Ví dụ (sinh viên đăng ký 3 học phần): [2053801010123 Nguyen Van A 123456789 HLHK3NH2223 TR10502 PL20902 HP40101]. Trong đó: TR10502 là Ten MHP1 (Triết học Mác Lênin); PL20902 là Ten MHP2 (Lý luận về Nhà nước và pháp luật); HP40101 là Ten MHP3 (Luật Hiến pháp),…

- Một số lưu ý khi chuyển khoản:

+ Sinh viên phải ghi đầy đủ và chính xác theo cú pháp này, không có dấu;

+ Nếu tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh không hỗ trợ thực hiện, sinh viên chuyển sang thực hiện theo tính năng chuyển khoản liên ngân hàng hoặc chuyển khoản thường;

+ Khi đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị sinh viên giữ lại chứng từ chuyển tiền, hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản thành công để có cơ sở đối chiếu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về sau (nếu có). 

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7063659
Đang online : 194
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC