[Đăng ngày: 18/02/2020]


Thực hiện Kế hoạch số: 006/KH-ĐHL, ngày 06/01/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên hệ chính quy Khóa 40 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 41 (ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh) biết quy định về việc phải nộp hoặc không phải nộp phiếu điểm/ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (sau đây gọi chung là chứng chỉ) để được xét đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp như sau:

1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ được áp dụng

- Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân, trình độ tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ thứ 2) của sinh viên phải đạt chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương; chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) trong thời hạn 02 năm, tính đến ngày 31/5/2020, sau đây:

+ Đối với sinh viên ngành Quản trị - Luật và Quản trị kinh doanh:

○ Lớp đại trà: tối thiểu 500 điểm;

○ Lớp Chất lượng cao: tối thiểu 600 điểm.

+ Đối với sinh viên ngành Luật:

○ Khoa Luật Hình sự và Hành chính: tối thiểu 450 điểm;

○ Khoa Luật Dân sự và Quốc tế: tối thiểu 470 điểm;

○ Khoa Luật Thương mại: tối thiểu 500 điểm;

○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp: tối thiểu 530 điểm;

○ Lớp Chất lượng cao, nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế: tối thiểu 600 điểm;

Riêng Lớp tăng cường tiếng Pháp (AUF): tối thiểu DELF-B1, Lớp tăng cường tiếng Nhật: tối thiểu JLPT3 - N3

+ Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Anh văn pháp lý: chuẩn năng lực ngoại ngữ phải đạt trình độ như sau:

a) Tiếng Anh: đạt từ 6,5 IELTS trở lên;

b) Ngoại ngữ thứ 2: có một trong năm thứ tiếng đạt trình độ:

○ Tiếng Pháp: đạt từ DELF A2 trở lên;

○ Tiếng Nhật: đạt từ JLPT N4 trở lên;

○ Tiếng Nga: đạt từ TRKI 1 trở lên;

○ Tiếng Trung: đạt từ HSK 3 trở lên;

○ Tiếng Đức: đạt từ ZD trở lên.

○ Nếu sinh viên không đạt năng lực Ngoại ngữ thứ 2 của một trong năm thứ tiếng theo quy định nêu trên thì chuẩn trình độ tiếng Anh phải đạt từ 7,0 IELTS trở lên.

2. Quy định về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ

2.1. Phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ

a) Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL, IELTS), tiếng Pháp (DELF), tiếng Nhật (JLPT), tiếng Nga (TRKI), tiếng Trung (HSK), tiếng Đức (ZD) phù hợp chuẩn đầu ra áp dụng tương ứng với chuẩn quy định theo từng lớp/ khoa/ ngành tại mục 1;

- Sinh viên đã dự thi TOEIC quốc tế tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Do IIG Việt nam tổ chức), có kết quả đạt chuẩn nhưng không có tên trong danh sách tổng hợp do Nhà trường công bố (vì có kết quả thi bị Retake hoặc phải kiểm tra kiểm chứng hoặc có CMND/ căn cước công dân/ hộ chiếu khi dự thi không hợp lệ phải làm lại theo quy định của IIG Việt Nam,...).

b) Thời gian và địa điểm nộp chứng chỉ

+ Thời gian: từ ngày 02/03/2020 đến ngày 31/5/2020;

+ Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102), số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4.

c) Cách thức và yêu cầu khi nộp chứng chỉ

- Sinh viên nộp bản photocopy của chứng chỉ (kèm bản chính) để đối chiếu, kiểm tra (không cần nộp bản có công chứng hoặc chứng thực);

- Sinh viên phải ghi rõ họ và tên, mã số sinh viên, lớp, số điện thoại liên lạc và nơi dự thi ở mặt trước của bản chứng chỉ photocopy.

2.2. Không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ và cách thức công nhận

a) Đối tượng áp dụng:

- Sinh viên đã dự thi TOEIC quốc tế tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, có kết quả đạt chuẩn và có tên trong danh sách tổng hợp được Nhà trường công bố theo kế hoạch;

- Sinh viên đã dự thi và có kết quả đạt chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tương đương chuẩn TOEIC quốc tế do Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức thi và công nhận trước 31/12/2019.

b) Cách thức công nhận sinh viên đạt chuẩn: Căn cứ kết quả thi TOEIC hoặc kết quả thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Trường của sinh viên, Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách đạt chuẩn theo quy định tại địa chỉ: http://daotao.hcmulaw.edu.vn

3. Công bố danh sách và yêu cầu đối với sinh viên có kết quả đạt chuẩn

3.1. Công bố danh sách:

- Đợt 1: Ngày 10/3/2020, công bố danh sách sinh viên có kết quả thi tại Trường đạt chuẩn tính đến ngày 29/02/2020, còn hiệu lực theo quy định tại mục 1;

- Đợt 2: Ngày 12/6/2020, công bố bổ sung danh sách sinh viên có kết quả thi tại Trường đạt chuẩn tính đến ngày 30/5/2020 và thi ngoài Trường (không phải TOEIC) đã nộp chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn trước ngày 31/5/2020, còn hiệu lực theo quy định tại mục 1.

3.2. Yêu cầu đối với sinh viên có kết quả đạt chuẩn

Căn cứ thời điểm công bố danh sách sinh viên có kết quả ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định tại mục 3.1, sinh viên hệ chính quy Khóa 40 (ngành Quản trị - Luật) và Khóa 41 (ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Ngôn ngữ Anh) phải có trách nhiệm kiểm tra danh sách và các thông tin của cá nhân mình. Trường hợp nếu đã đạt chuẩn và đã nộp chứng chỉ đạt chuẩn theo đúng quy định nhưng không có tên trong danh sách thì phải liên hệ Phòng Đào tạo tại cơ sở Nguyễn Tất Thành (Quận 4) để được giải quyết theo thời hạn sau:

+ Trước 16g30, ngày 20/3/2020 (đối với các trường hợp công bố danh sách đợt 1);

+ Trước 16g30, ngày 12/6/2020 (đối với các trường hợp công bố danh sách đợt 2).

Sau thời hạn quy định trên, nếu sinh viên không có thắc mắc, khiếu nại thì Nhà trường sẽ sử dụng kết quả ngoại ngữ đạt chuẩn sinh viên đạt được đã công bố để tiến hành xét và công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện. Mọi trường hợp thắc mắc sau thời hạn này sẽ không được Nhà trường giải quyết.

* Lưu ý: Những sinh viên có kết quả ngoại ngữ đạt chuẩn theo quy định nhưng chưa muốn xét tốt nghiệp để có thêm thời gian học cải thiện điểm toàn khóa học (Ví dụ: cải thiện điểm từ Trung bình lên Khá, từ Khá lên Giỏi,...) thì không nộp phiếu điểm, chứng chỉ ngoại ngữ cho trường (áp dụng cho đối tượng quy định mục 2.1) hoặc phải làm đơn đề nghị hoãn xét tốt nghiệp (áp dụng cho đối tượng quy định mục 2.2) cho Phòng Đào tạo trước ngày 31/5/2020 để Nhà trường không xét tốt nghiệp theo nguyện vọng. Sau khi đủ các điều kiện tốt nghiệp theo quy định hoặc có nguyện vọng, sinh viên phải làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp (kèm theo phiếu điểm, chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng) cho Nhà trường để được xét tốt nghiệp bổ sung theo kế hoạch./.THÔNG BÁO

Hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế,

áp dụng để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-GDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ GD&ĐT; Thông báo số 681/TB-BGDĐT ngày 30/5/2013 về việc “Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại cuộc họp về dự thảo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;

Căn cứ các quy định của Nhà trường về việc áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương; chuẩn trình độ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

Nay, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, áp dụng để xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên như sau:

1. Quy định về chuẩn ngoại ngữ theo chuẩn TOEIC hiện đang được áp dụng tại Trường:

Ngành/ chương trình/ khoa áp dụng

Chuẩn TOEIC áp dụng

a) Ngành Luật

- Chương trình Chất lượng cao:

+ Nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế

600

+ Nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp

530

- Chương trình đại trà:

+ Khoa Luật Thương mại

500

+ Khoa Luật Dân sự

470

+ Khoa Luật Quốc tế

470

+ Khoa Luật Hình sự

450

+ Khoa Luật Hành chính

450

- Chương trình văn bằng 2, hệ Chính quy

400

- Chương trình văn bằng 1 và văn bằng 2, hệ Vừa làm vừa học

300

b) Ngành Quản trị - Luật

- Chương trình Chất lượng cao:

600

- Chương trình đại trà (tuyển sinh từ năm 2014 trở về trước, K39):

470

- Chương trình đại trà (tuyển sinh từ năm 2015 trở về sau, K40):

500

c) Ngành Quản trị kinh doanh

- Chương trình Chất lượng cao:

600

- Chương trình đại trà:

500

d) Ngành Luật Thương mại quốc tế

500

đ) Ngành Ngôn ngữ Anh

Không áp dụng TOEIC

2. Bảng quy đổi điểm giữa các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế sẽ được áp dụng tại Trường:

TOEIC

IELTS

(Academic)

TOEFL

(iBT)

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc

dùng cho Việt Nam[1]

300

3.0

< 31

1

400

3.5

> / = 31

2

450-500

4.5

45 - 50

3

505-595

5.0

51 - 60

600

> / =  5.5

> / =  61

4[1] Mức điểm tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam cụ thể đối với từng ngành/ khoa/ lớp được áp cho mỗi lớp theo quy định của Quyết định số: 1061 /QĐ-ĐHL, ngày 10/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6206668
Đang online : 133
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC