[Đăng ngày: 17/09/2022]

Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2022-2023 và thông báo số 68/TB-ĐHL, ngày 28/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập từ ngày 21/02/2022 đối với sinh viên các lớp hệ Chính quy và hệ Vừa làm vừa học, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký học lại, học cải thiện điểm đối với sinh viên hệ chính quy (văn bằng 1 và văn bằng 2) đang trong thời hạn theo học tại Trường như sau:

1. Đối tượng áp dụng

a) Đăng ký học lại: Áp dụng cho sinh viên văn bằng 1 và văn bằng 2 các khóa, có học phần đã học nhưng chưa đạt yêu cầu.

b) Đăng ký học cải thiện điểm: Chỉ áp dụng đối với sinh viên các khóa học theo học chế tín chỉ (văn bằng 1), có học phần đã học đạt từ điểm C trở xuống điểm D (từ 4,0 đến 6,0 tính theo thang điểm 10). Riêng đối với sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2021 trở về sau (văn bằng 1 và văn bằng 2), sinh viên có điểm học phần được xếp loại đạt được đăng ký học lại để cải thiện điểm theo nguyện vọng. Điểm chính thức của học phần là điểm cao nhất trong các lần sinh viên đăng ký học và kiểm tra, thi.

2. Thời gian và cách thức, đăng ký

a) Thời gian đăng ký: Từ ngày 18/8/2022 đến hết ngày 05/9/2022 (thứ 2).

* Lưu ý: Ngay sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần theo dõi lịch học để đi học ngay từ khi bắt đầu học học phần đã đăng ký. Đối với học phần có bố trí lịch thảo luận sinh viên đăng ký lớp nào thì được mặc định là thảo luận tại nhóm 1 và phải đi học theo đúng nhóm được mặc định.

b) Cách thức, quy trình đăng ký trực tuyến:

v  Bước 1: sinh viên xem lịch học của học kỳ, xác định học phần học lại/ học cải thiện và lớp đăng ký học phù hợp theo nguyện vọng. Lưu ý: sinh viên thuộc chương trình đào tạo đại trà (văn bằng 1 và văn bằng 2) chỉ được đăng ký với các lớp đại trà, sinh viên các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao chỉ được đăng ký cùng với các lớp chất lượng cao.

v  Bước 2: sinh viên truy cập vào link: https://forms.gle/hDLFcDMaTmGkWdn3A để đăng ký học phần trực tuyến trong thời gian quy định tại điểm a mục này (tất cả mọi trường hợp sinh viên phải dùng email do Trường cấp để đăng ký. Ví dụ: 2153801010123@email.hcmulaw.edu.vn).

v  Bước 3: dự kiến sau ngày 15/09/2022, sinh viên đã đăng ký truy cập vào trang http://daotao.hcmulaw.edu.vn dùng tài khoản cá nhân (đã được Trường cấp) để kiểm tra lại kết quả đăng ký các học phần của mình.

3. Thời gian tổ chức giảng dạy, học tập

a) Thời gian giảng dạy, học tập: theo lịch của lớp học phần sinh viên đã đăng ký.

b) Hình thức giảng dạy, học tập: theo kế hoạch đã công bố tại website Phòng Đào tạo: https://daotao.hcmulaw.edu.vn/?TopicId=30c536d5-57d0-4c33-bd35-c1fc9f5b17a9.

4. Học phí, thời hạn và hình thức đóng học phí

a) Học phí áp dụng: mức học phí cụ thể sẽ được thông báo trước ngày 15/10/2022.

b) Thời hạn đóng: từ ngày 17/10/2022 đến trước 16g00 ngày 21/10/2022 (thứ 6).

c) Hình thức đóng: trực tiếp hoặc chuyển khoản:

v Hình thức 1: trực tiếp tại Phòng Thủ quỹ (Phòng B.105A, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

v Hình thức 2: chuyển khoản, theo hướng dẫn sau:

Để việc đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản đảm bảo chính xác, đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

- Bước 1: Kiểm tra kết quả đăng ký học phần và học phí. Theo đó, sinh viên dùng tài khoản cá nhân được Trường cấp để truy cập vào trang: http://daotao.hcmulaw.edu.vn/, sau đó chọn mục Sinh viênThông tin học phí (chọn đúng năm học 2022-2023, học kỳ 1) để biết các học phần, số tín chỉ đã đăng ký thành công và số tiền học phí cần phải đóng.

- Bước 2: Thực hiện việc chuyển khoản theo thông tin sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

+ Số tài khoản: 1900201447071

+ Tại ngân hàng: Agribank - CN. Trung Tâm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

+ Nội dung chuyển khoản: “MSSV[]Họ và tên[]Số diện thoại[]HLHK1NH2223[]Mã học phần đăng ký”. Giữa các thông tin MSSV với họ và tên sinh viên; giữa họ và tên sinh viên với số điện thoại; giữa số điện thoại với HLHK1NH2223; giữa HLHK1NH2223 với mã học phần đăng ký; giữa các mã học phần với nhau phải có 1 khoảng trắng (cách). Theo đó:

  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 1 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK1NH2223[]Ten MHP1”;
  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 2 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK1NH2223[]Ten MHP1[]Ten MHP2”;
  • o Nếu sinh viên đóng học phí cho 3 học phần thì ghi: “Ma so sinh vien[]Ho va ten sinh vien[]So dien thoai[]HLHK1NH2223[]Ten MHP1[]Ten MHP2[]Ten MHP3”;
  • o …
  • o  Ví dụ (sinh viên đăng ký 3 học phần): [1953801010123 Nguyen Van A 123456789 HLHK1NH2223 TR10502 PL20902 HP40101]. Trong đó: TR10502 là Ten MHP1 (Triết học Mác Lênin); PL20902 là Ten MHP2 (Lý luận về Nhà nước và pháp luật); HP40101 là Ten MHP3 (Luật Hiến pháp),…

- Một số lưu ý khi chuyển khoản:

+ Sinh viên phải ghi đầy đủ và chính xác theo cú pháp này, không có dấu;

+ Trường hợp tính năng hỗ trợ chuyển khoản nhanh NAPAS 24/7 không hỗ trợ thực hiện, xuất hiện lỗi như: “Giao dịch bị từ chối bổi ngân hàng hưởng thụ”, sinh viên chuyển sang thực hiện theo tính năng chuyển khoản liên ngân hàng hoặc chuyển khoản thường;

+ Khi đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị sinh viên giữ lại chứng từ chuyển tiền, hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản thành công để có cơ sở đối chiếu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về sau (nếu có).

5. Một số lưu ý đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện

a) Trong quá trình đăng ký học lại, học cải thiện và đóng học phí nếu gặp các vướng mắc liên quan đến các vấn đề cụ thể cần hỗ trợ, sinh viên vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

- Đối với việc đăng ký học lại, học cải thiện: liên hệ Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 0283.9400989 (Số nội bộ: 112) hoặc gửi thông tin qua email: nqhung@hcmulaw.edu.vn (thầy Nguyễn Quốc Hùng) để được hướng dẫn, xử lý;

- Đối với việc đóng học phí học lại, học cải thiện: liên hệ Phòng Thủ quỹ theo số điện thoại: 0283.9400989 (Số nội bộ: 132) hoặc gửi thông tin qua email: pthnguyen@hcmulaw.edu.vn (cô Phan Thị Hồng Nguyên) để được hướng dẫn, xử lý.

- Khi gửi email cần có các thông tin sau:

+ Tiêu đề gửi mail, sinh viên ghi theo cú pháp sau: [Đề nghị hỗ trợ đăng ký/ đóng học phí học lại, học cải thiện HK1NH2022-2023].

+ Nội dung gửi mail:

  • Họ và tên sinh viên:
  • Mã số sinh viên:
  • Lớp:
  • Số điện thoại:
  • Nội dung:

b) Những sinh viên đã đăng ký học nếu không tham gia học và thi sẽ bị mặc định điểm 0 cho học phần đó trong học kỳ 1 năm học 2022-2023./.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7210807
Đang online : 172
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC