[Đăng ngày: 06/03/2019]

Tải về để xem:
Chi tiết thông báo, danh sách và lịch học

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức giảng dạy tiếng Anh pháp lý cho sinh viên các lớp

Chất lượng cao đã đạt chuẩn tiếng Anh căn bản


Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy Anh văn pháp lý cho những sinh viên khóa 41, 42 và 43 đủ điều kiện về trình độ tiếng Anh căn bản trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tham gia khóa học

1.1. Đối tượng: sinh viên các lớp Chất lượng cao ngành Luật (nhóm chuyên ngành Thương mại - Dân sự - Quốc tế và nhóm chuyên ngành Hành chính - Tư pháp) và ngành Quản trị - Luật từ khóa 41 trở về sau.

1.2. Điều kiện: đã tham gia kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào hoặc có phiếu điểm, chứng chỉ tiếng Anh theo chuẩn TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) đạt từ 600 điểm TOEIC hoặc tương đương trở lên đang trong thời gian theo học tại Trường đã được xét miễn.

2. Chương trình học và quyền lợi của sinh viên

2.1. Chương trình học: Căn cứ chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị - Luật, chương trình giảng dạy Anh văn pháp lý sẽ được tổ chức tối đa theo 5 cấp độ (tương ứng với 5 lớp).

Stt

Cấp độ (lớp)

STC

Nội dung giảng dạy

 1.  

I

2

Thuật ngữ pháp lý

 1.  

II

3

3 bài (1, 2 và 3) trong quyển Introduction to International Legal English

 1.  

III

2

3 bài (4, 5 và 6) trong quyển Introduction to International Legal English

 1.  

IV

3

4 bài (7, 8, 9 & 10) trong quyển Introduction to International Legal English 

 1.  

V

3

3 bài (1, 2 và 3) trong quyển International Legal English 

2.2. Quyền lợi của sinh viên: Được học các cấp độ tương ứng với tổng số tín chỉ tiếng Anh bắt buộc phải tích lũy theo quy định trong chương trình đào tạo mà mình đang theo học. 

a) Đối với sinh viên các lớp khóa 41 và khóa 42:

Stt

Chương trình sinh viên theo học

Số tín chỉ

Các cấp độ được học

 1.  

Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật

7

I, II, III

 1.  

Chất lượng cao ngành Luật (Nhóm chuyên ngành HC-TP)

10

I, II, III, IV

 1.  

Chất lượng cao ngành Luật (Nhóm chuyên ngành TM-DS-QT)

13

I, II, III, IV, V

b) Đối với sinh viên các lớp khóa 43 trở về sau: Tất cả các lớp đều được học đủ 4 cấp độ (I, II, III và IV). Nội dung giảng dạy theo quy định tại mục 2.1.

3. Tổ chức lớp học và bố trí lịch học

3.1. Tổ chức lớp học: Mỗi lớp học được sắp xếp đa 50 sinh viên và sẽ được bố trí học trong 3 học kỳ đầu tiên của khóa học: Học kỳ thứ 1 bố trí học 1 cấp độ, học kỳ thứ 2 bố trí 2 cấp độ và học kỳ thứ 3 bố trí 2 hoặc 1 cấp độ (tùy theo khóa).

a) Đối với sinh viên các lớp khóa 41 và khóa 42:

- Cấp độ I: 02 tín chỉ (30 tiết), mỗi tuần học 02 buổi;

- Cấp độ II và III: 05 tín chỉ (75 tiết), mỗi tuần học 03 buổi;

- Cấp độ IV và V: 06 tín chỉ (90 tiết), mỗi tuần học 04 buổi.

b) Đối với sinh viên các lớp khóa 43 trở về sau:

- Cấp độ I: 02 tín chỉ (30 tiết), mỗi tuần học 02 buổi;

- Cấp độ II và III: 05 tín chỉ (75 tiết), mỗi tuần học 03 buổi;

- Cấp độ IV: 03 tín chỉ (45 tiết), mỗi tuần học 03 buổi.

3.2. Bố trí lịch học: Căn cứ lịch học chính khóa (theo kế hoạch chung của Nhà trường ở mỗi học kỳ), Phòng Đào tạo sẽ bố trí lịch học tiếng Anh cho sinh viên vào một trong các buổi: tối từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (để đảm bảo không trùng lịch học chính khóa của sinh viên).

* Lưu ý: Những sinh viên đáp ứng điều kiện theo học quy định tại mục 1.2 sau khi đã được sắp xếp lớp học Anh văn pháp lý, nếu không tham gia học theo kế hoạch này đề nghị sinh viên tự nguyện làm đơn từ chối tham gia học và cam kết không khiếu nại gì về sau đối với việc được học Anh văn tại Trường.

3.3. Lịch học trong học kỳ 2, năm học 2018-2019 của từng lớp cụ thể như sau: Học vào các buổi tối: từ 18g15 đến 19g55 (02 tiết).

Stt

Khóa/ Lớp

HP

STC

Lịch học

GD

 1.  

Khóa 43

I

2

LE43.I.1:

Tối thứ 2 và thứ 4

LE43.I.2:

Tối thứ 3 và thứ 5

 1.  

Khóa 42

II và III

5

LE42.II&III.1:

Tối thứ 2, thứ 4 và thứ 6

LE42.II&III.2:

Tối thứ 3, thứ 5 và thứ 7

 1.  

Khóa 41

IV

3

LE41.IV:

Tối thứ 4 và thứ 6

* Lưu ý: sinh viên cần theo dõi lịch để đi học theo đúng kế hoạch đã bố trí từ ngày 11/3/2019 (thứ 2) hoặc ngày 12/3/2019 (thứ 3). Trường hợp có lý do chính đáng nhất thiết cần chuyển lớp, sinh viên phải làm đơn gửi phòng Đào tạo trước ngày 07/3/2019 (thứ 5) để được xem xét, giải quyết chuyển lớp./.Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7196452
Đang online : 134
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC