[Đăng ngày: 12/10/2018]
Stt MSSV Họ Tên Địa điểm học Thời gian
1 1753801013183 Nguyễn Tấn Sang Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
2 1853801014158 Võ  Trí Thông Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
3 1853801013020 Hoàng Thị Kiều Chinh Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
4 1853801013220 Trần  Thúy Vy Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
5 1853801014209 Mai Thị Cẩm Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
6 1853801014222 Hà  Tường Vi Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
7 1853801015242 Lê  Huy Triết Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
8 1853801011016 Mai  Xuân Bách Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
9 1853801013132 Hồ Đặng Khánh Nguyên Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
10 1853801015128 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
11 1853801015206 Nguyễn Trương Hoàng Thu Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
12 1853401010019 Nguyễn  Như Điệp Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
13 1853401010091 Dương  Bảo Ngân Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
14 1853401010095 Võ Nguyễn Kim Ngân Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
15 1853401010116 Nguyễn Thùy Quỳnh Như Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
16 1853401010133 Nguyễn Thị Minh Phương Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
17 1853401010168 Vũ Lê Hoài Thương Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
18 1853401020121 Dương  Mỹ Linh Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
19 1853401020294 Đỗ  Anh Tuấn Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
20 1853401020021 Lê  Ngọc Ánh Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
21 1853401020244 Trần  Phương Thảo Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
22 1853801011029 Lâm  Thành Đạt Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
23 1853801015254 Đỗ  Thu Uyên Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
24 1853801015171 Nguyễn Thị Mỹ Quyên Cảng Quận 4 (Số 03 Trương Đình Hợi, Phường 18, Quận 4) Ca 1: 08g00-10g15
25 1753801015029 Nguyễn Lâm Đức Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
26 1753801015162 Thân Chí Nguyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
27 1753401010111 Châu Thị Vui Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
28 1753401010114 Trần Kim Xuân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
29 1751101030009 Nguyễn Đình Song Châu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
30 1751101030017 Phạm Thị Thùy Dương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
31 1751101030026 Trần Thị Nhị Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
32 1751101030029 Trần Thị Ngọc Hân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
33 1751101030035 Trần Thị Kim Hiền Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
34 1751101030050 Đinh Vũ Xuân Hương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
35 1751101030066 Nguyễn Thị Thùy Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
36 1751101030067 Nguyễn Vũ Diệu Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
37 1751101030080 Nguyễn Trần Ngọc Ngà Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
38 1751101030089 Nguyễn Thị Vạn Ngọc Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
39 1751101030090 Hoàng Bá Phúc Nguyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
40 1751101030117 Ngô Minh Quân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
41 1751101030125 Nguyễn Diệu Quỳnh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
42 1751101030153 Đỗ Phan Hoài Thương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
43 1751101030159 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
44 1751101030169 Đỗ Ngọc Kiều Trinh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
45 1751101030176 Đỗ Gia Tuấn Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
46 1752202010004 Phạm Thị Minh Châu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
47 1752202010009 Huỳnh Nhật Hòa Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
48 1752202010021 Phan Văn Nghĩa Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
49 1752202010038 Đinh Thị Huyền Trâm Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
50 1751101010004 Nguyễn Thuý Lan Anh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
51 1751101010021 Võ Thái Thu Giang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
52 1751101010043 Nguyễn Thị Thiên Kim Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
53 1751101010051 Lê Hồng Miên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
54 1751101010053 Nguyễn Khánh Nam Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
55 1751101010056 Nguyễn Diệp Ngân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
56 1751101010058 Phạm Bùi Bảo Ngân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
57 1751101010069 Bùi Trần Quỳnh Như Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
58 1751101010088 Nguyễn Hồng Trang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
59 1751101010091 Vũ Thanh Trúc Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 3,4: 12g30-17g15
60 1852202010006 Hoàng  Huệ Châu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
61 1852202010014 Trần  Minh Duy Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
62 1852202010022 Nguyễn Thị Thu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
63 1852202010057 Tô Thị Uyển Nhi Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
64 1852202010070 Bùi Nguyễn Phương Trinh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
65 1852202010074 Nguyễn Ngọc Thảo Vy Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
66 1853801090005 Nguyễn Thị Minh Châm Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
67 1853801090058 Nguyễn Phạm Kiều Nhi Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
68 1853801090100 Trương  Cẩm Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
69 1853801011007 Nguyễn Huỳnh Thục Anh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
70 1853801011028 Phan Thị Hồng Đào Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
71 1853801011064 Vũ  Thu Hiền Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
72 1853801011077 Trần Thị Thanh Huyền Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
73 1853801011092 Đào Thị Hoàng Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
74 1853801011103 Võ Thị Hoài Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
75 1853801011127 Nguyễn Hồ Thị Thảo Ngân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
76 1853801011130 Trần Thị Kim Ngân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
77 1853801011183 Nguyễn  Tiến Sang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
78 1853801011186 Trịnh Thị Thu Sương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
79 1853801011284 Bùi  Ngọc Hải Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
80 1853801012003 Nguyễn  Vĩ An Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
81 1853801012022 Nguyễn Huỳnh Thanh Châu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
82 1853801012064 Nguyễn  Minh Hiếu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
83 1853801012148 Lê Thị Quỳnh Như Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
84 1853801012183 Võ  Kim Thoa Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
85 1853801012199 Nguyễn Hữu Mai Trâm Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
86 1853801012208 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
87 1853801012210 Phan Thị Diễm Trang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
88 1853801015007 Nguyễn Thị Vân Anh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
89 1853801015011 Trần Thị Lan Anh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
90 1853801015045 Phan Thị Tiền Giang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
91 1853801015056 Lê  Bảo Hân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
92 1853801015104 Lại Thanh Long Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
93 1853801015109 Nguyễn  Hạ Long Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
94 1853801015123 Đỗ Hoài Nam Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
95 1853801015147 Bùi Thị Thu Nguyệt Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
96 1853801015237 Nguyễn Quỳnh Bảo Trang Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
97 1853801015283 Seo Jong Seong Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 2: 09g00-11g15
98 1853801013050 Trịnh Mỹ Minh Hạnh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
99 1853801013133 Lê  Khảo Nguyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
100 1853801013148 Đinh  Ngọc Nhung Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
101 1853801013205 Dương  Thị Vân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
102 1853801013211 Lê Thị Hà Vi Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
103 1853801013251 Mai Thị Xuân Xướng Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
104 1853801014008 Đổ Thị Ngọc Bích Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
105 1853801014018 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
106 1853801014027 Phan  Lê Dương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
107 1853801014032 Lưu  Hương Duyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
108 1853801014060 Hoàng  Lan Hương Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
109 1853801014074 Huỳnh Ngọc Thiên Kim Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
110 1853801014084 Vũ  Khánh Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
111 1853801014119 Võ  Yến Nhi Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
112 1853801014124 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
113 1853801014155 Kim Thị Sa Thêu Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
114 1853801014164 Trần Hoàng Anh Thư Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
115 1853801014178 Trương Thị Cẩm Tiên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
116 1853801014206 Nguyễn Minh Trung Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
117 1853801014215 Nguyễn Lê Cát Uyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
118 1853801014219 Nguyễn Thị Ái Vân Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
119 1853401010052 Nguyễn  Thị Hòa Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
120 1853401010073 Nguyễn Lê Thuý Lan Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
121 1853401010152 Nguyễn Thị Thanh Thảo Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
122 1853401010163 Nguyễn Hoàng Thanh Thư Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
123 1853401010166 Ngô  Long Thuận Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
124 1853401010175 Huỳnh  Văn Tiến Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
125 1853401010199 Võ  Thanh Uyên Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
126 1853401020119 Đặng  Ngọc Linh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
127 1853401020154 Trương Phạm Nhật Nam Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
128 1853401020217 Trần Vũ Ngọc Phượng Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
129 1853401020232 Nguyễn  Minh Thắng Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
130 1853401020261 Vũ  Minh Thư Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
131 1853401020288 Phan Nguyễn Ngọc Trinh Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
132 1853401020316 Nguyễn Huỳnh Xuân Vy Sân Thanh Đa - Bình Quới (480 Bình Quới, Phường 28, quận Bình Thạnh) Ca 4: 15g00-17g15
Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6314423
Đang online : 199
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC