[Đăng ngày: 17/07/2014]

Danh sách Khóa 1 Bình Phước (và các học viên thi gửi) được công nhận tốt nghiệp:

               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                DANH SÁCH HỌC VIÊN

                                KHÓA 1  ĐH LUẬT HỆ VLVH TẠI BÌNH PHƯỚC ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

         Keøm theo Quyeát ñònh soá :                        /QÑ - ĐHL ngaøy                                  cuûa Hieäu tröôûng Tröôøng ÑH Luaät Tp. Hoà Chí

                              DANH SÁCH LỚP BÌNH PHƯỚC KHÓA 1 ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2014

STT                         Hoï  teân                               MSHV           Ngaøy sinh      G. Tính    ÑTB          Haïng TN            Ghi

    1    Hoàng Vinh Danh                                    063021         02-10-86       Nam      5.66    Trung bình

    2    Huỳnh Đình Khôi                                    075937         27-07-65       Nam      5.41    Trung bình

    3    Ngô Khắc Thiện Tâm                             07D814         22-06-82       Nam      5.70    Trung bình

    4    Lê Thanh Vũ                                           07L856         20-10-77       Nam      5.53    Trung bình

    5    Lâm Sơn Đạt                                          07N752         02-07-87       Nam      5.54    Trung bình

    6    Phan Minh Nhựt                                     07N833         23-05-84       Nam      5.79    Trung bình

    7    Trần Đăng Tâm                                       07V794         28-06-84       Nam      5.57    Trung bình

    8    Nguyễn Bá Trúc                                  0835000131     06-07-73       Nam      5.62    Trung bình

    9    Đỗ Vân Anh                                       0835000157     09-07-88        Nữ       5.60    Trung bình

   10   Nguyễn Minh Đức                              0835000293     24-01-78       Nam      5.53    Trung bình

   11   Lưu Trung Hiền                                   0835000341     07-05-83       Nam      5.79    Trung bình

   12   Phạm Dũng Sỹ                                    0835001742     12-06-67       Nam      5.40    Trung bình

   13   Phạm Văn Kiên                                   0835001792     08-04-84       Nam      5.40    Trung bình

   14   Hà Tuấn  Anh                                     0935000157     12-09-76       Nam      5.83    Trung bình

   15   Võ Thị Quỳnh  Anh                             0935000158     28-06-85        Nữ       5.94    Trung bình

   16   Nguyễn Văn Bình                                0935000159     01-01-64       Nam      5.89    Trung bình

   17   Võ Tiến Công                                     0935000160     23-11-80       Nam      5.83    Trung bình

   18   Phạm Tấn Cường                                0935000161     16-03-75       Nam      5.45    Trung bình

   19   Đào Công Diện                                   0935000163     03-03-61       Nam      5.82    Trung bình

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7063241
Đang online : 213
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC