[Đăng ngày: 14/03/2024]

Căn cứ chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy hình thức văn bằng 2 ngành Luật (ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHL ngày 22/4/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh); căn cứ Kết luận ngày 29/12/2023 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên ngành Luật trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy văn bằng 2 từ khóa 12 (khóa tuyển sinh năm 2020) trở về trước đang trong thời hạn được phép theo học biết và thực hiện việc đăng ký học học phần tương đương thay thế cho môn thi tốt nghiệp chưa thi hoặc đã thi nhưng chưa đạt như sau:

1. Học phần tương đương được bố trí thay thế cho môn thi tốt nghiệp:

Môn thi tốt nghiệp

Học phần tương đương được bố trí thay thế cho môn thi tốt nghiệp

Số tín chỉ

Đơn vị thực hiện

- Môn 1: 03 đơn vị học trình;

- Môn 2: 02 đơn vị học trình.

1. Kỹ năng thực hành pháp luật

3

Khoa Luật Dân sự

2. Kỹ năng lập luận pháp lý

2

Khoa Cơ bản

3. Pháp luật về công chứng, luật sư

2

Khoa Luật Hành chính

4. Pháp luật về trọng tài thương mại quốc tế

2

Khoa Luật Quốc tế

5. Pháp luật về đầu tư quốc tế

2

Khoa Luật Quốc tế

2. Đăng ký học phần tương đương thay thế cho môn thi tốt nghiệp: Căn cứ các học phần tương đương được bố trí thay thế cho môn thi tốt nghiệp, sinh viên cần chủ động theo dõi lịch học của các lớp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy văn bằng 1 đã được Phòng Đào tạo đăng công khai tại: https://daotao.hcmulaw.edu.vn (Mục “Thông báo lịch học”) để tìm hiểu học phần tương đương có tổ chức giảng dạy trong học kỳ và thực hiện việc đề nghị đăng ký học theo nguyện vọng trong thời hạn quy định. Sinh viên phải chọn học và thi đủ, đạt số tín chỉ tương ứng với số tín chỉ của môn thi tốt nghiệp mà sinh viên chưa thi hoặc đã thi nhưng chưa đạt để được công nhận tương đương.

3. Cách thức và thời hạn đăng ký học phần:

3.1. Cách thức đăng ký: Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học, phải làm đơn đề nghị đăng ký học phần và nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) trong giờ hành chính vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6) để được xem xét giải quyết.

3.2. Thời hạn đăng ký: Trước ngày bắt đầu học của học phần sinh viên đăng ký học, tối thiểu 1 (một) tuần./.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6665464
Đang online : 478
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC