[Đăng ngày 10/08/2017]


Tải về để xem danh sách

L
ưu ý: 
Vì IIG Việt nam đang tiến hành thử nghiệm quy trình chụp ảnh trước khi vào phòng thi, do đó để đảm bảo ảnh chụp đúng qui định và thể hiện sự nghiêm túc của kỳ thi, Nhà trường đề nghị sinh viên tham dự thi mặc trang phục lịch sự, khuyến khích sinh viên mặc áo sơ mi có cổ hoặc trang phục công sở.

1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường43
2. Kế hoạch tổ chức thi:
- Ngày thi: 12/8/2017 (thứ 7);
- Thời gian thi: Buổi sáng, từ 07g30’ - 11g00’.

3.Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi: 
3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105
3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.106
3.3. Phòng tổ chức thi: B.201 + B.202
4.
 Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi: 

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định; 
-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1), Sáng từ 07g15-07g30 ngày 12/8/2017; 
-   Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định;

-   Có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

[Đăng ngày 17/07/2017]

Tải về để xem danh sách

Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi:

1. Đề nghị sinh viên khi vào phòng thi mang theo bản chính CMND và Thẻ sinh viên để cán bộ coi thi đối chiếu, kiểm tra (bắt buộc). Nếu thiếu một trong hai loại giấy tờ trên thì cán bộ coi thi không giải quyết cho thi;

2.  Có mặt tại Phòng thi trước 20 phút;

3. Sinh viên mang theo bút bi xanh để làm bài thi.

[Đăng ngày 13/06/2017]

THÔNG BÁO (Số 335 ngày 06 tháng 6 năm 2017)

V/v điều chỉnh giảng đường thi của một số lớp đại học văn bằng 2

và vừa làm vừa học từ ngày 23/6 đến 25/6/2017

 

Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo tới cán bộ, giảng viên tham gia coi thi và sinh viên một số lớp văn bằng 2 và vừa làm vừa học có lịch thi từ ngày 23/6 đến 24/6/2017 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành biết thông tin điều chỉnh giảng đường thi/coi thi như sau:

1. Lớp 8A - VB2CQ: Thi môn Tội phạm học (Lần 2) vào ca 4 (15g15-17g15) chiều thứ 7 ngày 24/6/2017 tại giảng đường C.206 được chuyển xuống thi tại giảng đường C.107;

2. Lớp Công an K11 - VLVH: Thi môn Quản trị nhân sự (Lần 1) vào ca 1 (07g00-09g00) sáng chủ nhật ngày 25/6/2017 tại giảng đường B.304 + B.305 được chuyển xuống thi tại các giảng đường C.203 + C.206;

3. Lớp K22 - VLVH: Thi môn Luật Hợp đồng (Lần 2) vào ca 3 (13g00-15g00) chiều chủ nhật ngày 25/6/2017 tại giảng đường B.203 được chuyển sang thi tại giảng đường C.203.

Vậy, Phòng Đào tạo thông báo để cán bộ, giảng viên và sinh viên các lớp có điều chỉnh giảng đường biết và thực hiện theo thông báo./.


[Đăng ngày 08/06/2017]


Tải về để xem danh sách

1. Số lượng sinh viên đăng ký tại trường: 117
2. Kế hoạch tổ chức thi:
- Ngày thi: 10/6/2017 (thứ 7);
- Thời gian thi: Buổi sáng, từ 07g30’ - 11g00’.

3.Hệ thống giảng đường sử dụng tổ chức thi:
3.1. Phòng để đồ cá nhân sinh viên: B.105;
3.2. Phòng để đồ cá nhân giám thị IIG Việt Nam: B.402
3.3. Phòng tổ chức thi: B.201 +B.202 + B.301 + B.302
4.
Một số lưu ý đối với sinh viên dự thi:

-   Thực hiện nghiêm túc “Nội quy phòng thi” do IIG Việt Nam quy định;
-   Mang theo bản chính CMND, Thẻ sinh viên, Phiếu ĐKDT_Liên 2 và Giấy xác nhận (đối với những sinh viên có chứng minh nhân dân bị bong, bóc, ép dẽo, ép thêm plastic). Giấy xác nhận sinh viên nhận tại giảng đường (theo quy định tại mục 3.1), Sáng từ 07g15-07g30 ngày 10/6/2017;
-   Gửi túi xách, vật dụng cá nhân (nếu có) tại giảng đường B.105 theo quy định;
-   Có mặt tại Phòng thi trước 30 phút.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TOEIC THÁNG 06/2017 (2 Đợt)

 


Đợt 2: Thi ngày 24/6/2017

- Nhận hồ sơ:                           Từ 12/6 đến 16/6/2017

- Công bố danh sách dự thi:     22/6/2017; 

- Ngày thi:                                 24/6/2017 (thứ 7);

- Công bố kết quả:                    Dự kiến chiều 04/7/2017


* Lệ phí thi: 750,000đ (bảy trăm năm mươi ngàn đồng) tương đương với 33 USD, lệ phí dự thi bằng Đồng Việt Nam được IIG Việt Nam tính trên cơ sở tỷ giá giữa Đô la Mỹ và Đồng Việt Nam. Cụ thể, tỷ giá áp dụng để thu lệ phí tháng 6/2017 là tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào ngày 07/4/2017. Tỷ giá quy đổi: 22.715VND/1USD

Lưu ý:

- Khi đến đăng ký dự thi, sinh viên phải mang theo bản chính chứng minh nhân dân (phải còn rõ số và các thông tin cá nhân, không được ép dẻo, ép lụa, ép thêm plastic, hoặc cắt sát viền) hoặc hộ chiếu và thẻ sinh viên (thẻ giấy có đóng dấu của Trường) để đối chiếu, kiểm tra.

- Các biểu mẫu và thông báo áp dụng:

+ Bản đăng ký - Liên 1 và Liên 2

+ Giấy xác nhận của IIG Việt Nam

+ Nội Quy phòng thi

+ Thông báo quy định về chuyển thi của IIG Việt Nam
[Đăng ngày 16/05/2017]

Tải về để xem danh sách

Một số lưu ý đối với thí sinh dự thi:

1. Đề nghị sinh viên khi vào phòng thi mang theo bản chính CMND và Thẻ sinh viên để cán bộ coi thi đối chiếu, kiểm tra (bắt buộc). Nếu thiếu một trong hai loại giấy tờ trên thì cán bộ coi thi không giải quyết cho thi;

2.  Có mặt tại Phòng thi trước 20 phút;

3. Sinh viên mang theo bút bi xanh để làm bài thi.

Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 8641198
Đang online : 169
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC