[Đăng ngày: 02/09/2015]

Phòng Đào to không chính quy thông báo đến hc viên v quyết đnh ca Hi đng thi tt nghip các khóa hc trên như sau:
1. V Điu kin d thi tt nghip:
- Hi đng thi tt nghip chp thun cho hc viên 02 khóa trên, còn n 01 hc phn, được d thi tt nghip (tin hc, Tiếng Anh cũng được tính như hai môn hc);
- Hc viên các khóa khác, mun d thi tt nghip cùng 01 trong hai khóa hc nói trên, phi tích lũy đy đ tt c các môn (không còn thiếu n hc phn nào, kế c tin hc và Tiếng Anh) thì mi được đng ý cho d thi.
2. V D kiến danh sách đ điu kin d thi:
- Danh sách sách d kiến:
- K13:
xem;
- Học viện Cán bộ TPHCM: xem;
- Danh sách trên đây là danh sách d kiến, nếu hc viên có thc mc, khiếu ni, đ ngh liên h vi Phòng Đào to không chính quy trước ngày 18/09/2015;
- Hc viên các khóa khác, nếu được chp thun cho d thi tt nghip, thì không có tên trong danh sách trên, vì đã đ điu kin d thi.
3. V Công nhn tt nghip:
- Trường ĐH Lut Tp. HCM s công nhn tt nghip và cp bng cho hc viên nếu ti thi đim công nhn tt nghip hc viên đã hoàn thành tt c các môn hc theo chương trình (k c tin hc và ngoi ng).
- Nếu ti thi đim công nhn tt nghip, hc viên chưa tr n xong hc phn còn thiếu thì s được bo lưu kết qu thi tt nghip và được tr n đến hết hc kỳ 1 2016-2017 (khong tháng 7/2016). Trong thi hn trên, nếu tr n xong s được công nhn và cp bng tt nghip cùng mt khóa hc lin k. Nếu sau thi hn trên chưa tr n xong, s b hy kết qu thi tt nghip và phi thi li cùng mt khóa hc khác.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7051433
Đang online : 256
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC