[Đăng ngày: 24/10/2020]
Thông báo và mẫu đơn: Xem tại đây

Thực hiện kế hoạch giảng dạy học kỳ 1 năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng Trường  Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên hệ chính quy Khóa 45 biết việc xét chuyển điểm/ miễn học phần trong học kỳ 1 năm học 2020-2021 như sau:

1. Điều kiện áp dụng chung: Tất cả các học phần sinh viên đề nghị xét chuyển điểm/ miễn học phần phải được thực hiện (sinh viên làm đơn đề nghị theo mẫu) trước khi học phần đó được Nhà trường bố trí giảng dạy cho lớp sinh viên theo học (trừ học phần ngoại ngữ). Các điều kiện cụ thể quy định tại thực hiện theo mục 2 và mục 3 của thông báo này.

2. Loại học phần áp dụng xét chuyển điểm, miễn học phần

2.2.1. Học phần điều kiện

a) Học phần ngoại ngữ: Theo quy định của Trường, chuẩn đầu ra ngoại ngữ là tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế (hoặc TOEFL, IELTS tương đương), còn giá trị áp dụng trong thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp chứng chỉ/ phiếu điểm theo kế hoạch của Trường (theo thời hạn được quy định trong kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp cuối khóa).

b) Học phần tin học: Chuẩn đầu ra tin học được áp dụng đối với sinh viên là chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc tương đương) hoặc MOS Word. Những trường hợp sau đây được công nhận đã đạt chuẩn tin học:

- Đã có bằng tốt nghiệp kỹ thuật viên, trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành tin học;

- Đã có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B do các trường đại học (học viện), cao đẳng cấp còn giá trị sử dụng (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);

- Đã có chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do các trường đại học (học viện), cao đẳng cấp theo quy định;

- Đã có chứng chỉ Tin học theo chuẩn quốc tế (MOS Word) do Microsoft cấp theo quy định;

- Riêng sinh viên các lớp thuộc chương trình đào tạo chất lượng cao các ngành (tăng cường tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật) từ khóa 41 (khóa tuyển sinh năm 2016) trở về sau, chuẩn đầu ra tin học được áp dụng phải là chứng chỉ Tin học theo chuẩn quốc tế (MOS Word) do Microsoft cấp theo quy định. Trường hợp sinh viên đã đạt chuẩn và được xét miễn học phần thì không phải tham gia học và thi, nếu sinh viên vẫn có nguyện vọng theo học thì phải đăng ký. Căn cứ số lượng sinh viên có nguyện vọng học, Phòng Đào tạo sẽ bố trí theo lớp học phù hợp nhưng sẽ không tiến hành đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình học, không tổ chức thi kết thúc học phần đối với những sinh viên đã được xét miễn học phần.

2.2.2. Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành, khối kiến thức chuyên ngành

a) Đối tượng và điều kiện được xét miễn học phần: tất cả sinh viên có đủ các điều kiện sau đây sẽ được Nhà trường xét miễn học và thi học phần:

- Học phần đã học phải trùng tên và nội dung với học phần đề nghị xét miễn;

- Có số tiết, số đơn vị tín chỉ bằng hoặc lớn hơn học phần đề nghị xét miễn;

- Kết quả học tập của học phần xét miễn phải được xếp loại trung bình trở lên, tức phải đạt từ 5,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) hoặc đạt từ 2,0 điểm trở lên (theo thang điểm 4).

- Hệ đào tạo phải là hệ chính quy trình độ đại học. 

b) Đối tượng và điều kiện được xét chuyển điểm học phần: Việc xét chuyển điểm học phần chỉ áp dụng đối với những sinh viên đã theo học chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Luật (hệ vừa làm vừa học) tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nếu đáp ứng các điều kiện cụ thể theo quy định.

3. Thủ tục, thời gian và địa điểm nộp đơn xét chuyển, miễn học phần

3.1. Thủ tục: Sinh viên phải làm đơn đề nghị (theo mẫu đính kèm thông báo này), trong đó ghi rõ tên học phần đề nghị xét miễn/chuyển điểm, kèm theo bảng điểm, hoặc chứng chỉ, hoặc bằng tốt nghiệp (bản sao, có công chứng hoặc chứng thực) tùy theo học phần đề nghị xét. Riêng học phần ngoại ngữ, thời gian xét miễn học phần được áp dụng theo kế hoạch thực tập và xét công nhận tốt nghiệp cuối khóa (sẽ có thông báo vào học kỳ cuối của khóa học).

3.2. Thời gian, địa điểm nộp đơn và công bố kết quả

a) Thời gian:

Stt

Khóa học

Thời gian nộp đơn

Thời gian công bố kết quả

  1.  

Khóa 45

Từ ngày 22/10 đến 03/11/2020

Ngày 10/11/2020

b) Địa điểm: Phòng Đào tạo (A.102) tại cơ sở Nguyễn Tất Thành.

c) Công bố kết quả: Kết quả xét chuyển điểm và miễn học phần sẽ được Phòng Đào tạo công bố theo thời gian quy định tại điểm a mục này trên Website của Phòng Đào tạo:  http://daotao.hcmulaw.edu.vn./.


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6206366
Đang online : 237
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC