[Đăng ngày: 08/01/2021]


THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC TỰ CHỌN QUA MẠNG HỌC KỲ 2 NĂM 2020-2021 DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUY VĂN BẰNG 1 (ĐỢT 2)

Kế hoạch và thời gian đăng ký học tự chọn như sau: 

- Thời gian đăng ký dành cho các lớp chương trình đại trà (TM, DS, QT, HS, HC, QTKD, QTL, LE, TMQT): từ 16h00’ ngày 22/01/2021 đến 16h00’ ngày 25/01/2021

- Thời gian đăng ký dành cho các lớp chương trình chất lượng cao (CLC, AUF, CJL): từ 16h00’ ngày 28/01/2021 đến 16h00’ ngày 01/02/2021

- Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã đăng ký vào lớp đã được thông báo hủy thì có thể đăng ký lại môn khác hoặc lớp khác có mở lớp để đảm bảo đủ số tín chỉ tự chọn đã được định hướng, các môn sinh viên đã đăng ký vào lớp đã thông báo hủy sẽ được Phòng Đào tạo xóa kết quả đã đăng ký.

- Môn Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng, lớp CLC44(A,B,E) chuyển sang học kỳ sau học (học kỳ 1 năm 2021-2022), do học kỳ 2 năm 2020-2021 chưa tổ chức lớp học như dự kiến, kết quả đã đăng ký của sinh viên vẫn được công nhận và sẽ được Phòng Đào tạo chuyển sang học kỳ 1 năm 2021-2022.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6265520
Đang online : 732
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC