[Đăng ngày: 22/09/2023]

Tải về để xem:


Thực hiện Kế hoạch số 773/TB-ĐHL ngày 25/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về việc xét tuyển sinh viên khoá 48 vào học các lớp đào tạo chất lượng cao trình độ đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị - Luật và Luật; căn cứ kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh và/hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (không áp dụng đối với lớp chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp và tiếng Nhật của ngành Luật), nguyện vọng đăng ký của sinh viên và chỉ tiêu đã được Trường thông báo, nay Phòng Đào tạo thông báo kết quả xét tuyển vào học các lớp Chất lượng cao như sau:

1. Điều kiện xét tuyển, tình hình đăng ký và xét tuyển

1.1. Điều kiện xét tuyển sinh viên vào học theo chương trình đào tạo Chất lượng cao:

a) Có đơn đăng ký học;

b) Được xét miễn điều kiện ngoại ngữ đầu vào (sinh viên đã đạt chuẩn tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật hoặc không yêu cầu trình độ ngoại ngữ đầu vào) hoặc có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào đạt chuẩn theo quy định (điểm được đánh giá theo chuẩn chương trình TOEIC quốc tế do Trường tổ chức) phù hợp với chỉ tiêu đã được Trường thông báo.

1.2. Tình hình đăng ký và kết quả xét tuyển               

Stt

Tên chương trình chất lượng cao theo ngành/ nhóm ngành

Số lượt nguyện vọng đăng ký

Điểm chuẩn

TOEIC hoặc tương đương

Điểm chuẩn

IELTS

Số sinh viên trúng tuyển

Số lớp

mở

1.

Luật, giảng bằng tiếng Anh

51

>= 600

>=5.5

22

1

2.

Luật, nhóm TM-DS-QT

276

>= 450

>=4.5

214

5

3.

Luật, nhóm HC-TP

157

>= 450

>=4.5

40

1

4.

Luật, tăng cường tiếng Pháp

65

Không yêu cầu

41

1

5.

Luật, tăng cường tiếng Nhật

49

Không yêu cầu

34

1

6.

Quản trị - Luật

97

>= 450

>=4.5

97

2

7.

Quản trị kinh doanh

18

>= 450

>=4.5

18

1

Cộng:

713

-

466

12

2. Bố trí lớp học và lịch học cụ thể của các lớp (tại cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4)

Stt

Ngành/ Lớp chất lượng cao

Ký hiệu lớp

Buổi

học

Giảng đường

Sĩ số lớp

Sức chứa

1.

Lớp CLC được giảng dạy bằng tiếng Anh

157-CLC48(TA)

Sáng

A.803-NTT

22

30

2.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48A

157-CLC48(A)

Sáng

B.401-NTT

48

50

3.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48B

157-CLC48(B)

Chiều

B.401-NTT

44

50

4.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48C

157-CLC48(C)

Sáng

A.706-NTT

43

50

5.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48D

157-CLC48(D)

Chiều

A.710-NTT

40

40

6.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48E

157-CLC48(E)

Sáng

B.302-NTT

40

50

7.

Lớp CLC tăng cường tiếng Anh K48F

157-CLC48(F)

Chiều

A.706-NTT

39

50

8.

Lớp CLC tăng cường tiếng Pháp K48

158-AUF48

Sáng

A.709-NTT

41

40

9.

Lớp CLC tăng cường tiếng Nhật K48

159-CJL48

Sáng

A.701-NTT

34

40

10.

Lớp CLC ngành Quản trị - Luật K48A

157-CLC48QTL(A)

Sáng

A.608-NTT

47

50

11.

Lớp CLC ngành Quản trị - Luật K48B

157-CLC48QTL(B)

Chiều

A.605-NTT

50

50

12.

Lớp CLC ngành Quản trị kinh doanh K48

157-CLC48(QTKD)

Chiều

A.705-NTT

18

40

Cộng:

466

510

3. Một số lưu ý:

- Những sinh viên có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh chưa đủ chuẩn theo quy định tại mục 1.2 nhưng vẫn còn nguyện vọng theo học lớp chất lượng cao thì làm đơn cam kết, nộp cho Phòng Đào tạo (Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4) để được Trường bồi dưỡng trình độ tiếng Anh trước khi vào học chính thức;

- Thông tin tiếp nhận phản hồi kết quả xét tuyển của sinh viên (nếu có): sinh viên thực hiện phản hồi trực tuyến qua link: https://forms.gle/WUkTMMb9vzbdWkLy9, trước 24g00 ngày 24/9/2023 (chủ nhật)./.
Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7212009
Đang online : 82
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC