[Đăng ngày: 10/03/2015]

THÔNG BÁO

Về quyết định của Hội đồng thi tốt nghiệp đối với các lớp Tiền Giang K4, Cần Thơ K8, Đồng Tháp K6, Bình Thạnh K1, Nhà Bè K1, Công đoàn K5, Quận 10 K3, Quận 5 K4

 

Ngày 10/03/2015, Hội đồng thi tốt nghiệp đã họp xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho học viên các khóa học nói trên, nay thông báo một số nội dung Hội đồng đã quyết định như sau:

 

  1. Về Môn thi tốt nghiệp:

Hội đồng thi tốt nghiệp quyết định môn thi tốt nghiệp các lớp như sau:

          - Khóa 4 Tiền Giang:

+ Môn         Luật Kinh tế                             60 tiết

(Chủ thể kinh doanh, PLTM hàng hóa và DVụ, Phá sản và GQTC)     

+ Môn         Luật Tố tụng hình sự                45 tiết

(Những vấn đề cơ bản về luật TTHS, Thủ tục giải quyết các VAHS)

                                     

          - Khóa 8 Cần Thơ

+ Môn         Luật Thương mại quốc tế          60 tiết

+ Môn         Luật Tố tụng hình sự                45 tiết

(Những vấn đề cơ bản về luật TTHS, Thủ tục giải quyết các VAHS)

                  

          - Khóa 6 Đồng Tháp

+ Môn         Luật Hình sự                            60 tiết

(Những vấn đề LL về HS và TP, Trách nhiệm HS&HP, Phần các tội phạm)

+ Môn         Luật Lao động                          45 tiết

(Những vấn đề chung về Luật lao động, Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động)

         

- Khóa 1 Bình Thạnh:

+ Môn         Luật Hành chính                       60 tiết

+ Môn         Luật tài chính ngân hàng            45 tiết

 

 

          - Khóa 1 Nhà Bè:

+ Môn         Luật Kinh tế                              60 tiết

(Chủ thể kinh doanh, PLTM hàng hóa và DVụ, Phá sản và GQTC)     

+ Môn         Xây dựng Văn bản PL               45 tiết

 

          - Khóa 5 Công đoàn:

+ Môn         Luật Công pháp quốc tế            60 tiết

(Khái luận chung về LQT, Một số vấn đề cơ bản của LQT, Giải quyết tranh chấp QT)

+ Môn         Luật Tài chính ngân hàng          45 tiết

 

          - Khóa 3 Quận 10:

+ Môn         Luật Dân sự                              60 tiết

(Những vấn đề chung về Luật dân sự, tài sản quyền sở hữu và thừa kế, Luật hợp đồng)

+ Môn         Luật Hiến pháp                         45 tiết

(Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp, Bộ Máy nhà nước)

 

          - Khóa 4 Quận 5:

+ Môn         Luật Tư pháp quốc tế               60 tiết

(Tư pháp quốc tế phần chung, phần riêng)

+ Môn         Luật Tố tụng dân sự                 45 tiết

(Những vấn đề chung về Luật TTDS, Thủ tục giải quyết các VADS)

 

Lưu ý:

Căn cứ vào hàm lượng kiến thức dùng để thi tốt nghiệp (60 hoặc 45 tiết), Giảng viên hướng dẫn sẽ giới hạn chương trình dùng để thi tốt nghiệp cho đúng với chuẩn kiến thức mà Hội đồng thi tốt nghiệp đã quyết định.

 

  1. Về điều kiện dự thi:

2.1   Chấp thuận cho học viên các khóa nói trên còn nợ 01 môn được dự thi tốt nghiệp (tin học, ngoại ngữ cũng tính như môn học);

2.2   Thời hạn trả nợ môn của các đối tượng còn nợ được tính như sau:

-         Nếu đến thời điểm công nhận tốt nghiệp, đã trả nợ xong môn còn thiếu thì sẽ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cùng với khóa học;

-         Nếu đến thời điểm công nhận tốt nghiệp, học viên trưa trả nợ xong môn còn thiếu, sẽ được quyền trả nợ đến hết học kỳ  năm học 2015-2016 (Khoảng tháng 7/2016). Hết thời điểm này nếu trả nợ xong sẽ được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cùng một khóa học khác gần nhất; Nếu chưa trả nợ xong sẽ bị hủy kết quả thi tốt nghiệp, học viên phải thi lại tốt nghiệp cùng một khóa học khác.

 

  1. Về ngày hướng dẫn ôn tập và ngày thi tốt nghiệp:

-         Ngày hướng dẫn ôn tập: ngày 21, 22/03/2015 (mỗi môn 1 ngày, theo thứ tự môn như trên);

-         Ngày thi tốt nghiệp:

Đợt 1: tại các tỉnh

-         Ngày 03/4/2015: tại Cần Thơ và Đồng Tháp;

-         Ngày 04/4/2015 tại Tiền Giang.

 

Đợt 2: tại Tp. Hồ Chí Minh, thi ngày 19/4/2015.

 

  1. Về Đăng ký thi trả nợ tốt nghiệp: học viên các khóa khác dự thi tốt nghiệp cùng các khóa học nói trên không được thiếu nợ môn nào.

 

Trên đây là quyết định của Hội đồng thi tốt nghiệp, đề nghị Học viên các khóa theo dõi để thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Học viên các khóa học trên (thực hiện);

- Lưu VT, KCQ.

KT. CHỦ TỊCH

P. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

P. HIỆU TRƯỞNG

Lê Trường Sơn

 

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7051468
Đang online : 263
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC