[Đăng ngày: 13/05/2019]

Tải về để xem

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh giảng đường học và thi của một số lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và Sau đại học, từ ngày 17/5/2019 đến 20/6/2019


Thực hiện Kế hoạch của Nhà trường, Phòng Đào tạo thông báo tới giảng viên tham gia giảng dạy, cán bộ coi thi và sinh viên một số lớp thuộc hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học và cao học có lịch giảng, lịch học, lịch thi và coi thi từ ngày 17/5/2019 đến 20/6/2019 biết thông tin điều chỉnh giảng đường như sau:

1. Điều chỉnh giảng đường giảng dạy, học tập

Stt

Tên HP

Lớp

Thứ

Ngày

Tiết

GĐ cũ

GĐ mới

Luật Lao động

18_11AB2CQ - Nhóm 1

7

15/06/2019

13-16

B.105

B.107

Luật Lao động

3

18/06/2019

13-16

B.105

B.107

Luật Lao động

5

20/06/2019

13-16

B.105

B.107

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

18_11BB2CQ - Nhóm 2

2

13/05/2019

13-16

B.105

B.107

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

2

20/05/2019

13-16

B.105

B.204

Pháp luật về chủ thể kinh doanh

CN

26/05/2019

13-16

B.105

B.106

Pháp luật về hợp đồng lao động

18CHDS-K30-NC

6

17/05/2019

12-16

B.403

A.703

Pháp luật về hợp đồng lao động

CN

19/05/2019

1-4

B.403

A.703

Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ

4

29/05/2019

13-16

B.403

B.107

Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ

5

30/05/2019

13-16

B.403

B.107

Một số vấn đề chuyên sâu về sở hữu trí tuệ

6

31/05/2019

13-16

B.403

B.107

Sinh hoạt lớp

QT41 - Nhóm 1

3

14/05/2019

7-8

B.105

B.204

Sinh hoạt lớp

QTL40 - Nhóm 1

2

13/05/2019

7-8

B.105

B.107

Sinh hoạt lớp

QTL40 - Nhóm 2

2

13/05/2019

9-10

B.105

B.107

Luật Quốc tế về quyền con người

70-HS41

6

17/05/2019

9-10

B302

A.705

Sinh hoạt lớp

70-HS41 - Nhóm 3

3

14/05/2019

1-2

B.105

B.106

Luật Thuế

85-CLC42(D)

6

17/05/2019

7-8

B.201

A.602

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

6

17/05/2019

9-10

B.201

A.602

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

4

29/05/2019

7-8

B.201

A.701

Công pháp quốc tế

4

29/05/2019

9-10

B.201

A.701

Pháp luật thương mại ASEAN

85-CLC42(E)

6

17/05/2019

9-10

B.202

A.701

Pháp luật thương mại ASEAN

CLC41(A)

6

17/05/2019

7-8

B.301

A.704

Pháp luật thương mại ASEAN

CLC41(B)

6

17/05/2019

1-2

B.301

A.602

Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

LE41

6

17/05/2019

1-2

B.403

A.703

Luật Lao động

6

17/05/2019

3-4

B.403

A.703

26. 

Sinh hoạt lớp

6

17/05/2019

9-10

B.403

A.703

2. Điều chỉnh giảng đường thi, coi thi

Stt

Tên HP

Lớp

Thứ

Ngày

Tiết

GĐ cũ

GĐ mới

Luật Thương mại quốc tế (lần 2)

15CAK11

CN

19/05/2019

09g15

B.203

B.205

Luật Hình sự phần các tội phạm

17_10BB2CQ

CN

26/05/2019

07g00

B.105

C.203

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2

97-CLC43(QTKD)

5

30/05/2019

15g15

B.202

B.204

Logic học

98-AUF43

5

30/05/2019

09g15

B.201

B.204

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2

99-CJL43

5

30/05/2019

07g00

B.202

B.205

Luật Hành chính

97-CLC43(D)

6

31/05/2019

Chiều

B.201

B.205

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin HP2

97-CLC43(E)

6

31/05/2019

07g00

B.201

B.204

  1.  

Luật Hành chính

97-CLC43(QTL_B)

6

31/05/2019

Sáng

B.203

B.303

Phòng Đào tạo thông báo để giảng viên và sinh viên các lớp biết và thực hiện./.


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 6291388
Đang online : 312
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC