[Đăng ngày: 07/05/2024]

Căn cứ Nghị định 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”, mức phí đào tạo áp dụng đối với sinh viên các trình độ đào tạo của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) từ năm học 2023-2024 sẽ được điều chỉnh tương ứng với mức độ tự chủ tài chính mà Trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước đó;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐT ngày 20/3/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông qua mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đến năm học 2026-2027;

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-ĐHL ngày 26/3/2024; Quyết định số 219/QĐ-ĐHL ngày 26/3/2024; Quyết định số 220/QĐ-ĐHL ngày 26/3/2024; Quyết định số 221/QĐ-ĐHL ngày 26/3/2024; Quyết định số 222/QĐ-ĐHL ngày 26/3/2024; của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật T.HCM về mức thu học phí năm học 2023-2024 áp dụng đối với sinh viên các Khóa 46, khóa 47 và Khóa 48, Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian và mức thu phí đào tạo năm học 2023-2024 của các lớp chính quy nói trên như sau:

  1. Mức thu phí đào tạo năm học 2023-2024 khóa 46, khóa 47:

                                                                                                                        ĐVT: đồng.

Stt

Ngành/lớp

Phí đào tạo 2023-2024/ năm học/ Sinh viên

Phí đào tạo đã tạm thu học kỳ 1 năm 2023-2024

Phí đào tạo còn phải nộp học kỳ 2 năm 2023-2024 (*)

1.

Các lớp đại học chính quy đại trà ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh

31.250.000

9.000.000

22.250.000

2.

Các lớp đại học chính quy ngành Quản trị - Luật.

37.080.000

9.000.000

28.080.000

3.

Các lớp đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

36.000.000

18.000.000

18.000.000

4.

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh.

62.500.000

22.500.000

40.000.000

5.

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật.

74.160.000

24.750.000

49.410.000

                        

2. Mức thu phí đào tạo năm học 2023-2024 khóa 48:

ĐVT: đồng.

Stt

Ngành/lớp

Phí đào tạo 2023-2024/ năm học/ Sinh viên

Phí đào tạo đã tạm thu học kỳ 1 năm 2023-2024

Phí đào tạo còn phải nộp học kỳ 2 năm 2023-2024 (*)

1.

Các lớp đại học chính quy đại trà ngành Luật, ngành Quản trị kinh doanh

31.250.000

15.500.000

15.750.000

Các lớp đại học chính quy đại trà ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh

31.250.000

18.500.000

12.750.000

Các lớp đại học chính quy đại trà ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh

31.250.000

22.500.000

8.750.000

2

Các lớp đại học chính quy ngành Quản trị - Luật.

37.080.000

18.500.000

18.580.000

Các lớp đại học chính quy ngành Quản trị - Luật.

37.080.000

15.500.000

21.580.000

3.

Các lớp đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh

36.000.000

18.000.000

18.000.000

4.

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao ngành Luật và ngành Quản trị kinh doanh.

62.500.000

22.500.000

40.000.000

5.

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật.

74.160.000

24.750.000

49.410.000

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao ngành Quản trị - Luật.

74.160.000

18.500.000

55.660.000

3. Mức tạm thu phí đào tạo năm học 2023-2024 các lớp đại học chính quy Chất lượng cao tiếng Anh khóa 46, khóa 47 và 48:

ĐVT: đồng.

Stt

Ngành/lớp

Phí đào tạo tạm thu 2023-2024/ năm học/ Sinh viên

Phí đào tạo đã tạm thu học kỳ 1 năm 2023-2024

Phí đào tạo còn phải tạm nộp học kỳ 2 năm 2023-2024 (*)

1.

Các lớp đại học chính quy Chất lượng cao tiếng Anh.

62.500.000

22.500.000

40.000.000

(*) bao gồm: học phí đóng bổ sung học kỳ 1 và học phí học kỳ 2

4. Về thời hạn đóng học phí:

Theo quy định hiện hành của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, để được dự thi kết thúc học phần (không bị cấm thi) sinh viên phải đóng học phí của học kỳ đang học và các học kỳ còn nợ tối thiểu trước 02 (hai) tuần kể từ môn thi đầu tiên theo kế hoạch chung của trường (không áp dụng đối với môn tin học, thể dục).

Trường hợp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không thể đóng học phí trong thời hạn quy định, đề nghị sinh viên phải liên hệ Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên trước thời hạn cấm thi của Phòng đào tạo để được hướng dẫn và làm thủ tục gia hạn việc đóng học phí theo quy định.

Chú ý: Sinh viên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đóng học phí theo quy định là một trong những điều kiện cần thiết để Nhà trường xét tốt nghiệp và cấp học bổng.

5. Hình thức đóng học phí: Sinh viên có thể đóng phí đào tạo bằng hình thức: qua cổng thanh toán VNPay, Momo hoặc chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trường.

5.1. Nộp qua VNPay hoặc Momo cho ứng dụng Mobile Banking trên Smartphone:

https://e-bills.vn/pay/hcmulaw

5.2. Nộp bằng chuyển khoản:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP.HCM

- Số tài khoản: 1900 201 255 418

- Tại Ngân hàng: Agribank, chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, TP.HCM

- Nội dung chuyển khoản theo cú pháp: “MSV, họ tên, lớp, kỳ nộp HP”.

* Lưu ý khi chuyển khoản: Khi đóng học phí thông qua hình thức chuyển khoản, đề nghị sinh viên giữ lại chứng từ chuyển tiền, hoặc chụp lại màn hình chuyển khoản thành công để có cơ sở đối chiếu, giải quyết thắc mắc, khiếu nại về sau (nếu có).

5.3. Nộp trực tiếp tại Trường: Phòng B.101, cơ sở Nguyễn Tất Thành, Quận 4 (Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn). Sinh viên phải nộp trước 16g00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

6. In hóa đơn thu học phí: Sau khi đóng học phí thành công, sinh viên có thể in hóa đơn thu học phí điện tử trên Website: daotao.hcmulaw.edu.vn (theo hướng dẫn đính kèm thông báo này)./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, trung tâm có liên quan;

- Đăng Website;

- Lưu: VT, P.TCKT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

Q. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

(Đã ký)

 

 

 

 

Lê Thị Hoài An

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7211979
Đang online : 81
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC