[Đăng ngày: 11/08/2019]
Tải xem Thông báo Miễn, giảm học phí
Tải xem Thông báo Hỗ trợ chi phí học tập
Tải xem Thông báo Trợ cấp xã hội
Thời gian:

Sinh viên nộp hồ sơ từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 30/9/2019 (45 ngày)
Địa điểm:
Phòng Công tác sinh viên A103 cơ sở Nguyễn Tất Thành
Sinh viên nộp sau thời gian trên sẽ không được giải quyết
Một số lưu ý:
1. Miễn, giảm học phí:

-         Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ lần đầu để được xét miễn, giảm cho cả khóa học. Riêng đối với sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (đối tượng 3), sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (đối tượng 2) thì mỗi năm học phải nộp hồ sơ xét miễn, giảm theo sổ hộ nghèo của năm được xét.            

-         Sinh viên đã nộp hồ sơ và được xét miễn, giảm ở học kỳ trước liền kề thì không phải nộp lại hồ sơ ở học kỳ tiếp theo (trừ sinh viên hộ nghèo, cận nghèo và sinh viên tàn tật khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo).

-         Sinh viên đã nộp hồ sơ và được xét miễn, giảm học phí ở học kỳ trước liền kề thuộc các đối tượng giảm 50%, 70% và sinh viên thuộc các lớp chương trình đào tạo đặc biệt (CLC) thì chỉ phải đóng học phí ở học kỳ tiếp theo đối với phần chênh lệch giữa mức xét miễn, giảm và mức học phí thực đóng.

-         Sau 45 ngày tính từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ, trường sẽ chuyển dữ liệu sinh viên vào hệ thống để xét miễn, giảm trực tiếp cho sinh viên, sau thời gian trên sinh viên vào trang cá nhân kiểm tra thông tin miễn, giảm và đóng học phí đối với phần chênh lệch.

2. Hỗ trợ chi phí học tập:
Sinh viên đã nộp hồ sơ và được xét ở học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 thì không phải nộp lại hồ sơ ở học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.

3. Trợ cấp xã hội:
Những sinh viên thuộc đối tượng mục 1,2,3 đã làm hồ sơ và đã được hưởng từ học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 thì không phải làm lại hồ sơ (riêng đối với sinh viên ở mục 4 phải làm hồ sơ theo từng học kỳ để được xét)


Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 7243371
Đang online : 2033
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC