[Đăng ngày: 19/09/2018]

THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP HỆ VLVH: K1 BỘ TƯ LỆNH TP.HCM, K6 QUẬN 5, K9 CÔNG AN TP.HCM, K7 CÔNG ĐOÀN, K2 LÝ TỰ TRỌNG, K9 TÂY NINH, K4C VB2, K7 QUẬN 5 VB2, K4 LÝ TỰ TRỌNG VB2, K7 BÌNH DƯƠNG VB2 VÀ DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP

Phòng Quản lý hệ VLVH thông báo đến học viên về quyết định của Hội đồng thi tốt nghiệp các khóa học trên như sau:

1. Về Điều kiện dự thi tốt nghiệp:

 Xét điều kiện thực tế và những khó khăn tại các lớp VLVH, hội đồng thi tốt nghiệp chấp thuận cho học viên các khóa trên còn nợ 02 học phần bao gồm: 01 học phần chuyên ngành và 01 học phần điều kiện(tin học hoặc ngoại ngữ) hoặc cả 02 học phần điều kiện (tin học và ngoại ngữ) được dự thi Tốt Nghiệp.

Lưu ý:

+ Học viên thiếu nợ 02 học phần chuyên ngành trở lên không được dự thi Tốt Nghiệp

+ Học viên các khóa khác, muốn dự thi Tốt Nghiệp cùng 01 trong các khóa học nói trên, phải tích lũy đầy đủ tất cả các môn (không còn thiếu nợ học phần nào, kể cả tin học và tiếng anh) thì mới được đồng ý cho dự thi.

2. Về Dự kiến danh sách đủ điều kiện dự thi

  Danh sách dự kiến đủ điều kiện dự thi Tốt Nghiệp sẽ được công bố ngày 01/10/2018.

3. Về Công nhận Tốt Nghiệp:

-  Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho các học viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình (không còn nợ môn nào kể cả tin học và tiếng anh) tính đến thời điểm công nhận tốt nghiệp;

-  Đến thời điểm công nhận tốt nghiệp, nếu học viên vẫn còn nợ học phần, học viên phải trả nợ trong vòng 02 học kỳ (đến hết HK 2 năm học 2018-2019 (khoảng tháng 07/2019)). Nếu trong thời hạn này học viên trả nợ xong sẽ được cấp bằng tốt nghiệp cùng với một khóa khác tiếp theo; sau thời điểm này, nếu trả nợ chưa xong sẽ hủy kết quả thi tốt nghiệp và phải thi lại cùng một khóa khác.

Các tin khác :
Trường Đại Học Luật Tp. HCM
Trụ sở: 02 Nguyễn Tất Thành - Phường 12 - Quận 4 - TP.Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: 123 Quốc lộ 13 - Phường Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Lượt truy cập : 17828835
Đang online : 256
Bản quyền (C) 2009 thuộc Đại học Luật TP.HCM - Phát triển bởi PSC